Okunması Tavsiye Edilen Kitaplar

MİLLET, MİLLİYETÇİLİK, TÜRKÇÜLÜK, ÜLKÜCÜLÜK

Ağaoğlu, Ahmed; Kuvayı Milliye Ruhu, İstanbul 1944.
Akçura, Yusuf; Türkçülük, Toker Yayınevi, İstanbul.
Akçura, Yusuf; Yeni Türk Devletinin Öncüleri, Haz. Nejat Sefercioğlu, Kültür Bakanlığı, Ankara 1981.
Akdemir, Rıza; Türk Gençliğine Mektuplar, 2. Baskı, Deryâ Yayınevi, İstanbul 1979.
Arık, Remzi Oğuz; Coğrafyadan Vatana, 3. Baskı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 1986.
Arık, Remzi Oğuz; İdeal ve İdeoloji, Burhan Kitabevi, İstanbul 1965.
Arık, Remzi Oğuz; Köy Kadını; Memleket Parçaları, Hareket Yayınevi, İstanbul 1967.
Arık, Remzi Oğuz; Meseleler, Hareket Yayınevi, İstanbul.
Arık, Remzi Oğuz; Milliyetçilik, Hareket Yayınevi, İstanbul 1974.
Arık, Remzi Oğuz, Türk İnkılâbı ve Milliyetçiliğimiz, Kültür Bakanlığı, Ankara 1981.
Arsal, Sadri Maksudî, Milliyet Duygusunun Sosyolojik Esasları, İstanbul 1965.
Arvasi, S. Ahmet; İleri Türk Milliyetçiliğinin İlkeleri, Doğan Güneş Yayınevi, İstanbul 1965.
Arvasi, Seyit Ahmet; Türk-İslâm Ülküsü 1-2-3, Bilgeoğuz Yayınları; İstanbul, 2008
Atatürk İlkeleri ve Dayandığı Tarihî Temeller, Haz. İbrahim Kafesoğlu, Mehmet Saray, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1983.
Atsız; Çanakkale’ye Yürüyüş, Baysan Basım ve Yayın A.Ş., İstanbul 1992.
Atsız; Makaleler, 4 Cilt, Baysan Basım ve Yayın A.Ş., İstanbul 1992.
Atsız; Türk Ülküsü, Baysan Basım ve Yayın A.Ş., İstanbul 1992.
Aynî, Mehmed Ali; Milliyetçilik, İstanbul.
Baltacıoğlu, İsmail Hakkı; Türke Doğru, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara 1994.
Baydur, Mithat; Milliyetçilik, Ağaç Yayıncılık, İstanbul.
Cansever, Hasan Ferit; Türkçülük Nedir?, Toprak Dergisi, İstanbul 1959.
Dânişmend, İsmail Hâmi; Türklük Meseleleri, 3. Baskı, İstanbul Kitabevi, İstanbul 1983.
Dânişmend, İsmail Hâmi; Türklük ve Müslümanlık, Okat Yayınevi, İstanbul 1959.
Darendelioğlu, İlhan Egemen; Türkiye’de Milliyetçilik Hareketleri, Toker Yayınevi, İstanbul 1968.
Dündar, Gülsün; Türkçülüğün Alfabesi, Su Yayınları, İstanbul 1979.
Erdem, Galip; Mektuplar, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1979.
Erdem, Galip; Sosyalizm ve Milliyetçilik Üzerine Mektuplar, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1975.
Erdem, Galip; Suçlamalar, I: Faşizm, Töre-Devlet Yayınevi, Ankara 1975.
Erdem, Galip; Suçlamalar, II: Irkçılık, Töre-Devlet Yayınevi, Ankara 1976.
Erdem, Galip; Ülkücünün Çilesi, 2. Baskı, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1976.
Eroğlu, Hamza; Atatürk ve Milliyetçilik, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 1992.
Ertürk, Selâhattin; Türkçülük Nedir?, İstanbul 1955.
Erverdi, Ezel, Dursun Özer ve Ahmet Debbağoğlu, Türk Milliyetçiliği ve Batılılaşma, 2. Baskı, Dergâh Yayınevi, İstanbul 1979.
Georges-Gaulis, Berthe; Kurtuluş Savaşı Sırasında Türk Milliyetçiliği, Çev.: Cenap Yazansoy, Rado Yayınları, İstanbul 1981.
Güngör, Erol; Dünden Bugünden Tarih, Kültür, Milliyetçilik, 4. Baskı, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1988.
Güngör, Erol; Kültür Değişmeleri ve Milliyetçilik, 2. Baskı, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1984.
Güngör, Erol; Türk Kültürü ve Milliyetçilik; Ötüken Neşriyat, İstanbul 1978.
Hacıeminoğlu, Necmettin; Milliyetçilik, Ülkücülük, Aydınlar, Kamer Neşriyat, İstanbul.
Henry, Paul; Milliyetler Meselesi, Terc.: Fehmi Baldaş, Kanaat Kitabevi, İstanbul 1939.
Heyd, Uriel; Türk Ulusçuluğunun Temelleri, Çev.: Kadir Günay, Kültür Bakanlığı, Ankara 1979.
İslâm Dünyası ve Milliyetçilik; Editör: Ghayasudin. Türkçesi: Taha Cevdet, Pınar Yayınevi, İstanbul 1991.
Kafesoğlu, İbrahim; Türk Milliyetçiliğinin Meseleleri, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara 1970.
Kaplan, Mehmet; Büyük Türkiye Rüyası, İstanbul 1969.
Kaplan, Mehmet; Nesillerin Ruhu, 5. Baskı, Dergâh Yayınevi, İstanbul 1991.
Karaca, Kurt; Milliyetçi Türkiye: Milliyetçi-Toplumcu Düzen, Çınar Yayınevi, Ankara 1970.
Kavgamız Türkçülük Kavgası, Der. Faruk Çil, 2. Baskı, Baysan Basım ve Yayın A.Ş., 1990.
Kırımer, Cafer Seydahmet; Mefkûre ve Türkçülük, Der.: İbrahim Otar, Emel Yayınları, İstanbul 1965.
Kırımer, Cafer Seydahmet; Ülkü ve Türkçülük, Hamle Yayınevi, İstanbul.
Kohn, Hans; Türk Milliyetçiliği, Çev.: Ali Çetinkaya, Hilmi Kitabevi, İstanbul 1944.
Kolukısa, Enver; Dinde Türkçülüğe Dönüş, Ankara 1970.
Kuran, Ercüment; Türkiye’nin Batılılaşma ve Millî Meseleler, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara 1995.
Kushner, David; Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu, 1876-1908. Çev.: Şevket Serdar Türet, Rekin Ertem, Fahri Erdem, Kervan Yayınları, İstanbul 1979.
Kürkçüoğlu, Kemal Edip; Din ve Milliyet, Diyanet İşleri Reisliği, Ankara 1956.
Löker, Erhan; Türk Milliyetçiliğinin Meseleleri, Ankara Altınışık Yayınları, Ankara 1952.
M. Ali Tevfik; Turan’lının Defteri, Kamer Yayınevi, İstanbul.
Mehmet İzzet; Milliyet Nazariyeleri ve Millî Hayat, Haz.: Halil Açıkgöz, 3. Baskı, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1981.
Mende, Gerhand von; Komünist Blokta Milliyet ve Mefkûre, Çev.: Fethi Tevetoğlu, Aziz Alpaut, Ankara 1966.
Milliyetçi Türkiye’ye Doğru, İstanbul 1969.
Milliyetçiler Büyük İlmî Kurultayı, 3, 1978, İstanbul, Tebliğler, Açıklamalar, Müzakereler, Boğaziçi Yayınevi, İstanbul 1980.
Milliyetçiler Büyük İlmî Kurultayı 4, 1987, İstanbul. Yeni Bir Yüzyıla Girerken Türk-İslâm Görüşünde Meselelerimiz, Aydınlar Ocağı, İstanbul 1988.
Müftüoğlu, Rıza; Siyasette Yeni Boyut: Milliyetçilik, İstanbul 1994.
Orkun, Hüseyin Namık; Türkçülüğün Tarihi, Berkalp Kitabevi, Ankara 1944.
Öcal, Cemal Oğuz; Herşey Vatan İçin; Eskişehir 1953.
Ömer Seyfeddin; Millî Tecrübelerden Çıkarılmış Amelî Siyaset, Göktuğ Yayınevi, İstanbul 1971.
Ömer Seyfeddin; Turan Devleti, 3. Baskı, Su Yayınevi, İstanbul 1980.
Ömer Seyfeddin; Yarınki Turan Devleti, Millî Hareket Yayınevi, İstanbul 1971.
Ömer Seyfeddin; Türklük Ülküsü, Haz.: Yalçın Toker, Toker Yayınevi, İstanbul 1990.
Öner, Sakin; Ülkücü Hareketin Meseleleri, Toker Yayınevi, İstanbul.
Özgedik, Orhan; Gökalp: Tanrı Türk’ü Korusun, Burhan Basım ve Yayınevi, İstanbul 1951.
Özkaya, İnayetullah; Osmanlı İçinde ve Dünya Milletleri Arasında Türk Milleti, İstanbul 1952.
Safa, Peyami; Nasyonalizm, Bâbıâli Yayınevi, İstanbul 1961.
Sançar, Nejdet; Afşın’a Mektuplar, Afşın Yayınları, Ankara 1963.
Sançar, Nejdet; Hasan Âli ile Hesaplaşma.
Sançar, Nejdet; İsmet İnönü ile Hesaplaşma, İstanbul 1971.
Sançar, Nejdet; Türk Kahramanları, Afşın Yayınları, Ankara 1965.
Sançar, Nejdet; Türkçülük Üzerine Makaleler, Töre-Devlet Yayınevi, Ankara 1976.
Sançar, Nejdet; Türklük Sevgisi, Tanrıdağı Yayınları, İstanbul 1952.
Sarınay, Yusuf; Türk Milliyetçiliğinin Tarihî Gelişimi ve Türk Ocakları, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1994.
Seferoğlu, Şükrü Kaya ve Hayri Başbuğ; Millet ve Millî Birlik Bilinci, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 1985.
Sevinç, Necdet; Yazarını Kurşunlatan Yazılar, Hamle Yayınevi, İstanbul.
Sevinç, Necdet; Genç Ülkücüye Notlar, 2. Baskı, Su Yayınları, İstanbul 1979.
Tanyu, Hikmet; Atatürk ve Türk Milliyetçiliği, İlv. 2. Baskı, Töre-Devlet Yayınevi, Ankara 1981.
Tanyu, Hikmet; Türk Gençliğinin Kükreyişi, Ankara 1947.
Tanyu, Hikmet; Türkçülük Davas ve Türkiye’de İşkenceler, Kayseri 1950.
Tanyu, Hikmet; Türkçülük ve Gerçek Demokrasi, İstanbul 1945.
Tanyu, Hikmet; Ziya Gökalp ve Türk Milliyetçiliği, İstanbul 1962.
Tatlısu, Mustafa; Milliyetçiliğimizin Meseleleri ve Kurtuluş Yolumuz, İstanbul 1970.
Temir, Ahmet; Milliyet Ülküsü İçinde Bilim ve Eğitim, Orkun Yayınevi, Ankara 1961.
Toker, Yalçın; Milliyetçiliğimizin Kaynakları, Toker Yayınevi, İstanbul.
Toplu, Abülhâdi; Anayasada Milliyetçilik Mücadelesi: 27 Mayıs ve Kurucu Meclisin Perde Arkası, Töre-Devlet Yayınevi, Ankara 1976.
Tuğcugil, Ayhan; Türk Milliyetçiliği Fikir Sistemi: Teori. 8. Baskı, Töre-Devlet Yayınevi, Ankara 1980.
Türk, Cezmi; Dünyanın Çatısı Turan ve Rus Kafası, Toprak Yayınevi, İstanbul 1964.
Türk, Cezmi; Milliyetçilik Anlayışımız ve Komünistlik, Toprak Dergisi,İstanbul 1959.
Türkçülük Armağanı, Akademi Kitabevi, İzmir.
Türkdoğan, Orhan; Niçin Milletleşme? Türk Dünyası Araştırma Vakfı, İstanbul.
Türkeş, Alparslan; Basılan Kervanımız, Kamer Neşriyat, İstanbul.
Türkeş, Alparslan; 1944 Milliyetçilik Olayı, 9. Baskı, Kutluğ Yayınevi, İstanbul 1976.
Türkeş, Alparslan; Dokuz Işık ve Türkiye, Ankara 1977.
Türkeş, Alparslan; Gönül Seferberliğine, Kutluğ Yayınevi, İstanbul 1977.
Türkeş, Alparslan; Kahramanlık Ruhu, Kutluğ Yayınevi, İstanbul 1976.
Türkeş, Alparslan; Millî Doktrin Dokuz Işık, İstanbul 1978.
Türkeş, Alparslan; Millî Doktrin Dokuz Işık: Milliyetçilik, Dokuz Işık Yayınevi, İstanbul.
Türkeş, Alparslan; Temel Görüşler, 2. Baskı, Dergâh Yayınevi, İstanbul 1975.
Türkeş, Alparslan; Türkiye’nin Meseleleri, 6. Baskı, Kutluğ Yayınevi, İstanbul 1976.
Türkkan, Reha Oğuz; İleri Türkçülük ve Partiler, Raif Zaimler Kitabevi, İstanbul 1946.
Türkkan, Reha Oğuz; Tabutluktan Gurbete, 3. Baskı, Türk 2000 Vakfı, İstanbul.
Türkkan, Reha Oğuz; Türk Milliyetçiliğinin Kısa Tarihi, Türk 2000 Vakfı, İstanbul.
Türkkan, Reha Oğuz; Yükselen Milliyetçilik, Türk 2000 Vakfı, İstanbul.
Türklük ve İslâmiyet, Adana Türkocağı, Adana 1966.
Uğurtekin, Lâtif; 12 Eylül ve Ülkücü Hareket, Kamer Neşriyat, İstanbul.
Ulucan, Burhan; 12 Eylül ve Ülkücüler, Kamer Neşriyat, İstanbul.
Ünal, Tahsin; Milliyet Üzerine Düşünceler, Ankara 1961.
Ünal, Tahsin; Türklüğün Sembolü Bozkurt, Hamle Yayınevi, İstanbul.
Yaşarbaş, Enver; Ülkücünün El Kitabı, Kamer Yayınevi, İstanbul 1966.
Yüksel, Osman (Serdengeçti); Bu Millet Neden Ağlar?, İlaveli 7. Baskı, Millî Ülkü Yayınları, Konya 1986.
Yüksel, Osman (Serdengeçti), Türklüğün Perişan Hâli, Serdengeçti Neşriyatı, Ankara.
Ziya Gökalp; Türkçülüğün Esasları, Haz.: Yalçın Toker, Toker Yayınevi, İstanbul 1989.
Ziya Gökalp; Türkleşmek, İslâmlaşmak, Muasırlaşmak, Sadeleştiren Yalçın Toker, 2. Baskı, Toker Yayınevi, İstanbul 1992.


MİLLİYETÇİLİĞE KARŞI İDEOLOJİLER VE FAALİYETLER

Altaylı, Enver; Komünist Teoriler ve Sovyet Yayılma Siyaseti, Yeni Yayınlar, İstanbul 1980.
Arıç, Sabahattin; Masonların Dünyası, Tekin Yayınevi, İstanbul.
Atilhan, Cevat Rıfat; Türk, İşte Düşmanın, Uğur Yayınları, İstanbul 1971.
Atsız; İçimizdeki Şeytan; En Sinsi Tehlike, Baysan Basım ve Yayın A.Ş., İstanbul 1992.
Ayverdi, Samiha; Misyonerlik Karşısında Türkiye, Turan Neşriyat Yurdu, İstanbul 1969.
Battal-Taymas, Abdullah; Rus İhtilalinden Hâtıralar, Ötüken Yayınevi, İstanbul 1968.
Beer, Marx; Sosyalizm ve Sosyal Mücadelelerin Tarihi, İstanbul 1965.
Buğra, Mehmet Emin; Taşkent Konferansının İçyüzü ve Komünist Memleketlerdeki Yazarların Durumu, Ankara 1959.
Cronyn, George W; Komünizm Hakkında Tafsilât: 200 Soru ve Cevapları, Der.: Howard Oiseth, Ankara 1963.
Çağatay, Tahir, Kızıl Emperyalizm, İstanbul 1967.
Darendelioğlu, İlhan E.; Türkiye’de Komünist Hareketleri, 2 Cilt, Toprak Dergisi, İstanbul 1963.
Demokratik Düzen Komünist Metodlarla Nasıl Bozulur?, Ankara 1965.
Dilas, Milovan; Stalin’le Konuşmalar, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
Dilas, Milovan; Yeni Sınıf: Komünist Sistemin Bir Tahlili. Çev.: Sedat Umran, İstanbul Kitabevi, İstanbul 1982.
Crossman, Richard; Aldatan Put, Çev.: Emine Gedik, Tur Yayınları, Ankara.
Fındıkoğlu, Ziyaeddin Fahri; İktisat Sosyolojisi Bakımından Sosyalizm, 2. Baskı, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi,İstanbul 1965.
Fındıkoğlu, Ziyaeddin Fahri; Sosyalizm; Eflâtun’dan Marks’a Kadar, İstanbul 1965.
Ford, Henry; Beynelmilel Yahudi, Serdengeçti Neşriyatı, Ankara 1961.
Garaudy, Roger; Siyonizm Dosyası, Türkçesi: Nezih Uzel, Pınar Yayınevi, İstanbul 1983.
Garaudy, Roger; Sosyalizmin Büyük Dönemeci, Milliyet Yayınları, İstanbul 1970.
Gün, Nuri İzzet; Masonluk ve Masonlar, Yağmur Yayınevi, İstanbul 1968.
Hayıt, Baymirza; Komünizm ve Türk Dünyası.
Hudson, G.F.; Komünizmin Elli Yılı: Teori ve Pratik, 1917-1967. Sümerbank Kültür Yayınları, Ankara 1969.
Jeholotsev, A.: Çin Kültür İhtilâlinin İçyüzü.
Johussain, André; İhtilalin Kanunu.
İkiz, M. Lütfi; Komünist Hücrelerinin Faaliyeti, İstanbul 1963.
Kırımer, Cafer Seydahmet; Rus İnkılâbı.
Kırşehirlioğlu, Erol; Türkiye’de Misyonerlik Faaliyetleri.
Kısakürek, Necip Fazıl; Hesaplaşma. Büyük Doğu Yayınevi, İstanbul 1985.
Kısakürek, Necip Fazıl; Sosyalizm, Komünizm ve İnsanlık; Çepçevre, 2. Baskı, Büyük Doğu Yayınevi, İstanbul 1985.
Kısakürek, Necip Fazıl; Türkiye’de Komünizma ve Köy Enstitüleri, Doğan Güneş Yayınevi, İstanbul 1962.
Komünist Darbeleri ve Karşı Tedbirler, Der.: Cevdet San, Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, Ankara 1965.
Komünizme Karşı Hürriyet, Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, Ankara 1965.
Komünizmin Anatomisi, Çev.: Muzaffer Soysal, Yağmur Yayınevi, İstanbul 1963.
Komünizmle Mücadelede Türk Düşünürleri, Haz.: Yılmaz Şakarcan, Türkiye Komünizmle Mücadele Gazetesi, İstanbul 1967.
Krenshenkov, Vitor; Hürriyeti Seçtim.
Kurtkan-Bilgiseven, Âmiran; Türkiye’ye Yönelik Etnik İddialara Dayalı Bölücü Faaliyetler, İstanbul 1991.
Kutluay, Yaşar; Siyonizm ve Türkiye, Selçuk Yayınevi, Konya 1967.
Lasky, Victor; Çirkin Rus, Çev.: Turhan Sadi Selen, Yarın Yayınları, Ankara 1966.
Lederer, W. J. ve E. Burdick; Çirkin Amerikalı, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
Lederer, W. J. ve E. Burdick; Kızıl Karıncalar, Göktuğ Yayınevi, İstanbul 1971.
Loh, Robert ve Humprey Evans; Kızıl Çin’den Neden Kaçtım? Çev.: Cevdet San, Sümerbank Kültür Yayınları, Ankara 1969.
Löker, Erhan; Bir Gün Sovyet Rusya Yıkılırsa, Ankaa İçtimaiyat Enstitüsü, Ankara.
Marschalko, Louis; Yahudi, Terc.: Cüneyt Emiroğlu, Sebil Yayınevi, İstanbul 1971.
Marx, Karl; Kapital, Çev.: Mahmut Selek, 1966.
Mussolini, Benito; Faşizm Nedir?, Bedir Yayınevi, İstanbul.
Oraltay, Hasan; Hürriyet Uğrunda: Doğu Türkistan Kazak Türkleri, İzmir 1961.
Orwel, George; Hayvan Çiftliği, İstanbul 1954.
Öke, Mim Kemal; Kutsal Topraklarda Siyonistler ve Masonlar: İhanetler, Komplolar, Aldanmalar, Çağ Yayınevi, İstanbul 1991.
Özcan, Salih; Siyonizmin Gayeleri, Hilâl Yayınları, Ankara 1961.
Özdek, Refik; Vietnam Çıkmazı, Yağmur Yayınevi, İstanbul.
Öke, Mim Kemal; II. Abdülhamit, Siyonistler ve Filistin Meselesi, Kervan Yayınları, İstanbul 1981.
Privalov, Victor; Dünya Komünist Gençlik Örgütleri Kısa Tarihi. Türkçesi: Yusuf Kerim, 2. Baskı, Tarihsel Yayıncılık, İstanbul 1992.
Rişvanoğlu, Mahmut; Doğu Aşiretleri ve Emperyalizm, Boğaziçi Yayınevi, İstanbul 1992.
Quessant, Marsel; Karagömlekliler İhtilali, Çınar Yayınevi, Ankara.
Safa, Peyami; Kızıl Çocuğa Mektuplar, 3. Baskı, Millî Ülkü Yayınevi, Konya.
Safa, Peyami; Mahutlar!, Toprak Dergisi, İstanbul 1959.
Safa, Peyami; Sosyalizm, Bâbıâli Yayınevi, İstanbul 1961.
Safa, Peyami; Sosyalizm, Marksizm, Kominzm. Derl.: Ergun Göze ve Nevzat Kösoğlu, Ötüken Yayınevi, İstanbul 1971.
San, Cevdet; Komünist Darbeleri ve Karşı Tedbirler, Ankara 1965.
Sanay, Eyyüp; Marksizmin Din Politikası, Ocak Yayınevi, Ankara.
Sançar, Nejdet; Gizli Komünist Belgeleri, Afşın Yayınları, Ankara 1966.
Sançar, Nejdet; Kızıl Cennet Masalı, 1950.
Sançar, Nejdet; Komünist Nedir?, 1950.
Sançar, Nejdet; Türk, Moskof, Komünist, Toprak Dergisi, İstanbul 1959.
Sayılgan, Aclan; İnkâr Fırtınası, İstanbul 1962.
Sayılgan, Aclan; Komuna. Millî Hareket Yayınevi, İstanbul 1968.
Sayılgan, Aclan; Soldaki Çatlaklar, 1924-1966; Türk Sollarında Revizyonizmden İhtilâlci Sosyalizme, Uygar Yayınları, Ankara 1966.
Sayılgan, Aclan; Sol’un 94 Yılı, 1967.
Sayılgan, Aclan; SSCB Marksist Diyalektiğinin Sonu: Siyaset Bilimi Açısından Bir Değerlendirme, Ankara 1986.
Schoenan, Ralph; Siyonizmin Gizli Tarihi, Kardelen Yayınları, İstanbul 1992.
Schumpeter, Joseph A.; Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi, Çev.: Tunay Akoğlu, Varlık Yayınevi, İstanbul 1968.
Sevinç, Necdet; Ordular, Masonlar, Komünistler, İstanbul 1971.
Shirer, William; Nazi İmparatorluğu, Ağaoğlu Yayınevi, İstanbul.
Sorel, Georges; Marksizme Eleştiriler, Yaklaşımlar, Çev.: Alev Türker, Sokak Yayınları, İstanbul 1985.
Suver, Akkan; Komünizm. 4. Baskı, Su Yayınları, İstanbul 1979.
Sükan, Şinasi; Türkiye Cumhuriyeti Dışındaki Türk Toplulukları, Orkun Yayınları, Ankara 1961.
Swartz; Komünistlerin Söylediklerine İnanılabilir mi?
Tanyu, Hikmet; Niçin Komünist Oluyorlar? Serdengeçti Neşriyatı, Ankara 1958.
Tanyu, Hikmet; Tarih Boyunca Yahudiler ve Türkler, Yağmur Yayınevi, İstanbul 1976.
Tevetoğlu, Fethi; Faşist Yok, Komünist Var. 2. Baskı, Komünizmle Mücadele Yayınları, Ankara.
Tevetoğlu, Fethi; Türkiye’de Sosyalist ve Komünist Faaliyetler, 1910-1960. Komünizmle Mücadele Yayınları, Ankara 1967.
Topçu, Nurettin; Komünizm Karşısında Yeni Nizam, Milliyetçiler Derneği, İstanbul 1960.
Turan, Osman; Komünizm ve Ahlâk Buhranı.
Turan, Orhan; Türkiye’de Komünizmin Kaynakları ve Kültür İhtilâli. 4. Baskı, Nakışla Yayınevi, İstanbul 1980.
Uygur, Ziya; İnkılâplar, İhtilâller ve Siyonizm, İstanbul 1968.
Ülken, Hilmi Ziya; Tarihî Maddeciliğe Reddiye, İstanbul Kitabevi, İstanbul.
Weingast, David E.; Komünizmin İç Yüzü, Çev.: Necmeddin Sefercioğlu, Kültür Bakanlığı, Ankara 1977.
Yalçın, Aydın; Türk Komünizmi Üzerinde Bazı Gözlemler, Ankara 1977.
Yetkin, Çetin; Türkiye’de Soldaki Bölünmeler, Toplum Yayınları, İstanbul 1970.
Yılanlıoğlu, İsmail Hakkı; Üç Büyük Tehlike: Masonluk, Komünizm, Siyonizm, İstanbul 1968.

Sayfa Başı

DİN, AHLÂK, TASAVVUF

Akseki, Ahmet Hamdi; Namaz Surelerinin Türkçeye Tercüme ve Tefsiri, 13. Baskı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara 1992.
Akseki, Ahmet Hamdi; İslâm Dini, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara 1970.
Algül, Hüseyin; İslâm Tarihi, 4 C., 2. Baskı, Gonca Yayınevi, İstanbul 1991.
Altıntaş, Hayranî; Tasavvuf Tarihi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ankara 1986.
Arvasi, S. Ahmed; İlm-i Hal Bilgeoğuz Yayınları; İstanbul, 2008

Arvasi, S. Ahmed; Hasbihal I-VI, Bilgeoğuz Yayınları; İstanbul, 2008

Atay, Hüseyin; Kur’an’a Göre İslâmın Temel Kuralları, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara.
Austruy, Jacques; Kapitalizm, Marksizm ve İslâm, Çev.: Âgâh Oktay Güner, 2. Baskı, Hûlbe Yayınları, Ankara 1975.
Aynî, Mehmet Ali; İslâm Tasavvuf Tarihi, Sadeleştiren: Hüseyin Rahmi Yananlı, Akabe Yayınevi, İstanbul.
Ayverdi, Samiha; 20. Asrın Işığında Müslümanlık, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul.
Barthold, V.V.; İslâm Medeniyeti Tarihi, Haz.: M. Fuat Köprülü, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara.
Başgil, Ali Fuat; Din Nedir, Din Hürriyeti Ne Demektir? İstanbul 1954.
Başgil, Ali Fuat; Din ve Lâiklik, 6. Baskı, Yağmur Yayınevi, İstanbul 1991.
Bilmen, Ömer Nasuhi; Büyük İslâm İlmihali, Sadeleştiren: Ali Fikri Yavuz, Bilmen Yayınevi, İstanbul 1992.
Bolay, Süleyman Hayri; Türkiye’de Ruhçu ve Maddeci Görüşün Mücadelesi, Akçağ Yayınevi, Ankara 1991.
Çantay, Hasan Basri; Kur’anı Hakîm ve Meali Kerîm, İstanbul 1965.
Çetin, Osman; Anadolu’da İslâmiyetin Yayılışı, 2. Baskı, Marifet Yayınevi, İstanbul 1990.
Çubukçu, İbrahim Agâh; İslâmın Temel Bilgileri, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ankara.
Dânişmend, İsmail Hâmi; Batı Medeniyetine Göre İslâm Medeniyeti, 9. Baskı, Yağmur Yayınevi, İstanbul 1989.
Demircan, Ali Rıza; İslâm Nizamı, İstanbul 1971.
Denktaş, Rauf; Kur’andan İlhamlar, Yeni Asya Yayınevi, İstanbul 1986.
Garaudy, Roger; İslâmın Vadettikleri, 3. Baskı, Pınar Yayınevi, İstanbul 1983.
Gazalî; İhyây-ı Ulûm üd-din, Terc.: Ahmet Serdaroğlu, İrfan Yayınevi, İstanbul.
Genceli, Ali; İslâm Yayılış Tarihi; 2 C., Toker Yayınevi, İstanbul 1971.
Gölpınarlı, Abdülbâki; 100 Soruda Türkiye’de Mezhepler ve Tarikatlar, Gerçek Yayınevi, İstanbul 1969.
Güngör, Erol; İslâm Tasavvufunun Meseleleri, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
Güngör, Erol; İslâmın Bugünkü Meseleleri, 4. Baskı, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1986.
Hamidullah, Muhammed; İslâma Giriş, Beyan Yayınları, İstanbul 1996.
İnan, Abdülkadir; Tarihte ve Bugün Şamanizm, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1954.
İnan, Abdülkadir; Eski Türk Dinî Tarihi, Kültür Bakanlığı, Ankara 1976.
İslâmiyet ve Millet Gerçeği, Haz.: Salih Tuğ, vb. Aydınlar Ocağı, İstanbul 1990.
İz, Mahir; Tasavvuf: Mahiyeti, Büyükleri ve Tarikatlar, İstanbul Kitabevi, İstanbul 1990.
Keskioğlu, Osman; Kuran Tarihi ve Kur’an Hakkında Ansiklopedik Bilgiler, Nebioğlu Yayınevi, İstanbul 1953.
Keskioğlu, Osman; Siyer-i Nebî: Hazret-i Peygamberin Hayatı, 12. Baskı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara 1991.
Kısakürek, Necip Fazıl; Çöle İnen Nûr; Çöle ve Bütün Zaman ve Mekâna. 6. Baskı, Büyük Doğu Yayınevi, İstanbul 1979.
Kısakürek; Necip Fazıl; Son Devrin Din Mazlumları, 10. Baskı, Büyük Doğu Yayınevi, İstanbul 1990.
Koç, Zübeyir; Yolların En Güzeli: Kur’an Yolu. Toprak Dergisi, İstanbul 1961.
Kurtkan-Bilgiseven, Âmiran; İslâmın Kültürel Özellikleri ve İslâmî Kavramlar. Filiz Yayınevi, İstanbul 1989.
Kutluay, Yaşar; İslâm ve Yahudi Mezhepleri, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Ankara 1965.
Kutluay, Yaşar; Tarihte ve Günümüzde İslâm Mezhepleri, Selçuk Yayınları, Konya 1968.
Küçük, Abdurrahman; Dönmeler Tarihi, Rehber Yayınevi, Ankara 1990.
Kürkçüoğlu, Kemal Edib; İmanda Birlik, Vatanda Dirlik, Diyanet İşleri Reisliği, Ankara 1956.
Pazarlı, Osman; İslâmda Ahlâk, Remzi Kitabevi, İstanbul.
Rodinson, Maxime; Batıyı Bütünleyen İslâm, Türkçesi: Cemil Meriç, Pınar Yayınevi, İstanbul 1983.
Safa, Peyami; Din, İnkılâp, İrtica. Derl.: Ergun Göze ve Nevzat Kösoğlu, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1971.
Sofuoğlu, M. Cemal; İslâm Dini İnanç, İbadet, Ahlâk Esasları, İzmir 1996.
Süleyman Çelebi, Mevlid, Haz.: Faruk K. Timurtaş, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara 1970.
Tanyu, Hikmet; İslâm Dininin Düşmanları ve Allah’a İnananlar, Burak Yayınevi, İstanbul.
Tanyu, Hikmet; Yehova Şahitleri, 3. Baskı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara 1984.
Tanyu, Hikmet; İslâmlıktan Önce Türklerde Tek Tanrı İnancı, 2. Baskı, Boğaziçi Yayınevi, İstanbul 1986.
Tevetoğlu, Fethi; Mukaddes Topraklardan Geçen Yol, Ankara 1966.
Tevetoğlu, Fethi ve Sofuoğlu M. Zeki; Mukaddes Topraklar, Ankara 1965.
Topaloğlu, Bekir; İslâmda Kadın, Yağmur Yayınevi, İstanbul 1970.
Topçu, Nurettin; Ahlâk Nizamı, Hareket Yayınevi, İstanbul.
Turan, Osman; Selçuklular ve İslâmiyet, Nakışlar Yayınevi, İstanbul 1980.
Turan, Osman; Tarihî Akışı İçinde Din ve Medeniyet, Nakışlar Yayınevi, İstanbul 1980.
Turan, Osman; Türkiye’de Manevî Buhran: Din ve Lâiklik, 2. Baskı, Nakışlar Yayınevi, İstanbul 1978.
Türkeş, Alparslan; Millî Doktrin Dokuz Işık: Ahlâkçılık, Dokuz Işık Yayınevi, İstanbul 1977.
Yananlı, Hüseyin Rahmi; Allah Vardır ve Birdir; İmanla İnkâr Araısnda Bir Savaşın Romanı. Divan Yayınevi, İstanbul 1979.
Yavuz, A. Fikri; İslâm Fıkhı ve Hukuku, İrfan Yayınevi, İstanbul.
Yılanlıoğlu, İsmail; Manevî Değerlerimiz ve Yapılan Tahribat, Adak Yayınları, İstanbul 1977.
Ziya Gökalp; Eski Türk Dinî Tarihi, İstanbul 1988.
Ziya Gökalp; Türk Ahlâkı, Haz.: Yalçın Toker, Toker Yayınevi, İstanbul 1989.
Ziya Şakir; Mezhepler Tarihi: Şiîlik, Sünnîlik, Alevîlik, Kızılbaşlık Nedir ve Nasıl Çıktı?, Maarif Kitaphanesi, İstanbul 1992.

EĞİTİM VE KÜLTÜR

Ahmed Rıza; Batının Kültür Politikasının Ahlâken İflâsı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 1988.
Akkutay, Ülker; Enderun Mektebi, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara 1984.
Arel, Hüseyin Sadettin; Türk Musikisi Kimindir?, Kültür Bakanlığı, Ankara 1988.
Arvasi S. Ahmed; Eğitim Sosyolojisi, Bilgeoğuz Yayınları; İstanbul, 2008

Atatürk; Eğitim Politikası Üzerine Konuşmalar, Yay. Haz.: Kemal Aytaç, Ankara Üniv. Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara 1984.
Atatürk’ün Maarife Ait Direktifleri, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara 1990.
Aydemir, Murtaza; Avrupa Topluluğu Karşısında Millî Kültürümüzün Meseleleri, Türkiye Millî Kültür Vakfı, İstanbul.
Ayverdi, Sâmiha; Millî Kültür Meseleleri ve Maarif Dâvamız, Kültür Bakanlığı, Ankara 1976.
Banarlı, Nihat Sami; Kültür Köprüsü: Süleyman Çelebi’den Mehmed Âkif’e, Kubbealtı Vakfı, İstanbul 1985.
Bilgiç, Emin; Maarif Dâvamız, Boğaziçi Yayınevi, İstanbul 1986.
Bilgiç, Emin; Millî Kültür Dâvamız, Boğaziçi Yayınevi, İstanbul 1986.
Binat, Tarık; Millî Kültür ve Ahlâk, İstanbul 1972.
Bostancı, M. Naci; Kültür ve Değişme, Hamle Yayınevi, İstanbul.
Boyunağa, Yılmaz; Türk-İslâm Sentezi, Yağmur Yayınevi, İstanbul 1970.
Cunbur, Müjgan; Atatürk ve Millî Kültür, Genişletilmiş 2. Baskı, Kültür Bakanlığı, Ankara 1981.
Doğan, D. Mehmet; Batılılaşma İhaneti, 2. Baskı, Beyan Yayınevi, İstanbul 1986.
Doğan, D. Mehmet; Dil, Kültür ve Yabancılaşma, Beyan Yayınevi, İstanbul 1990.
Doğan, D. Mehmet; Kültürel Savaş ve Savaş Kültürü, Nehir Yayınevi, İstanbul, 1992.
Eröz, Mehmet; Millî Kültürümüz ve Meselelerimiz, Doğuş Yayım ve Dağıtım, İstanbul 1983.
Esin, Emel; Türk Kültür Tarihi: İç Asya’daki Erken Safhalar, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara 1985.
Genç, Reşat; Türk İnanışları ile Millî Geleneklerinde Renkler ve Sarı, Kırmızı, Yeşil. Atatürk Kültür Merkezi, Ankara 1997.
Gülensoy, Tuncer; Orhun’dan Anadolu’ya Türk Damgaları: Damgalar, İmler, Enler. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1989.
Güngör, Erol; Türk Kültürü ve Milliyetçilik, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
Hacıeminoğlu, Necmettin; Dokuz Işık’ta Eğitim Sistemi, Ankara.
Has Hacib, Yusuf; Kutadgu Bilig, Çev.: Reşit Rahmetî Arat, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1994.
Işık, İhsan; Kültürümüzün Kimliği, Beyan Yayınlar, İstanbul 1982.
İnan, Abdülkadir; Makaleler, İncelemeler, 2 C., 2. Baskı, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1987.
Kabaklı, Ahmet; Kültür Emperyalizmi, Toker Yayınevi, İstanbul 1971.
Kafesoğlu, İbrahim; Kutadgu Bilig ve Kültür Tarihimizdeki Yeri, Kültür Bakanlığı, Ankara 1980.
Kafesoğlu, İbrahim; Türk Bozkır Kültürü, Ankara 1987.
Kafesoğlu, İbrahim; Türk-İslâm Sentezi, Aydınlar Ocağı, İstanbul 1985.
Kafesoğlu, İbrahim; Türk Millî Kültürü, Düzl. ve Genş. 14. Baskı, Boğaziçi Yayınevi, İstanbul 1996.
Kafesoğlu, İbrahim; Türkler ve Medeniyet, İstanbul Yayınları, İstanbul 1957.
Kaplan, Mehmet; Kültür ve Dil, 4.Baskı, Dergâh Yayınevi, İstanbul 1986.
Kaplan, Mehmet; Türk Millletinin Kültürel Değerleri, Kültür Bakanlığı, Ankara 1987.
Koçer, Hasan Ali; Türkiye’de Modern Eğitimin Doğuşu, 1773-1923. Ankara 1982.
Koşay, Hâmit Zübeyr; Etnografya, Folklor, Dil, Tarih vd. Konularda Makaleler ve İncelemeler, Ankara 1974.
Kösoğlu, Nevzat; Millî Kültür ve Kimlik, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1992.
Kuşoğlu, Mehmet Zeki; Dünkü Sanatımız, Kültürümüz, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
Millî Eğitim ve Din Eğitimi İlmî Semineri; Ankara, 9-10 Mayıs 1981. Tebliğler, Müzakerelerden Özetler, Sonuç Bildirileri, Aydınlar Ocağı, İstanbul 1981.
Millî Kültür Unsurlarımız Üzerine Genel Görüşler, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara 1990.
Neden Köy Enstitüleri Değil?, Haz.: Yücel Hacaloğlu, Toprak Dergisi Yayınları, İstanbul 1962.
Orkun,Hüseyin Namık; Eski Türk Yazıtları, Türk Dil Kurumu, Ankara 1986.
Ögel, Bahaettin; İslâmiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1991.
Ögel, Bahaeddin; Türk Kültür Tarihine Giriş: Göktürklerden Osmanlılara. 9 C., Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 1985-1986.
Ögel, Bahaeddin; Türk Kültürünün Gelişme Çağları, Genş. 3. Baskı, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1988.
Tevetoğlu, Fethi; Köy Enstitüleri Faciası (Meclis tutanakları ve resmî vesikalardan), Komünizme Mücadele Yayınları, Ankara.
Tural, Sadık K.; Kültürel Kimlik Üzerine Düşünceler, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 1988.
Turan, Şerafettin; Türk Kültür Tarihi, Bilgi Yayınevi, İstanbul 1994.
Turhan, Mümtaz; Kültür Değişmeleri: Sosyal Psikoloji Bakımından Bir Tetkik. Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Vakfı, İstanbul 1987.
Turhan, Mümtaz; Maarifimizin Ana Dâvaları, Yağmur Yayınevi, İstanbul.
Turhan, Mümtaz; Üniversite Problemi, Yağmur Yayınevi, İstanbul 1967.
Ziya Gökalp; Terbiyenin Sosyal ve Kültürel Temelleri, Haz.: Rıza Kardaş, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara 1973.
Ziya Gökalp; Türk Töresi, İstanbul 1990.

SİYASÎ, SOSYAL VE EKONOMİK KONULAR

Ağaoğlu, Ahmed; Üç Medeniyet, İstanbul 1927.
Akdağ, Mustafa; Türkiye’nin İktisadî ve İçtimaî Tarihi, 2 C., Cem Yayınevi, İstanbul.
Artan, Atillâ; Türk Cumhuriyetlerinin Sosyo-Ekonomik Analizleri ve Türkiye İlişkileri, Türkiye Millî Kültür Vakfı, İstanbul.
Arvasî, S. Ahmet; Size Sesleniyorum, Model Yayınevi, İstanbul 1989.
Banarlı, Nihat Sami; Devlet ve Devlet Terbiyesi, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul 1985.
Bilgin, İsmet; Türkiye’de Sağ ve Sol Akımlar ve Tatbikatı, İstanbul 1969.
Cillov, Halûk; Türk Ekonomisi, İstanbul 1970.
Çağatay, Neşet; Bir Türk Kurumu Olan Ahilik, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1989.
Çağatay, Tahir; Günün Sosyolojisine Giriş, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 1987.
Çakıcı, Lâtif; Türk Ekonomisi Üzerine Düşünceler, Ankara 1984.
Çölğolu, Hâlit; İktisadî Sistemler, Gazi Üniversitesi, Ankara 1987.
Demirci, Rasih; Ekonominin Temelleri, Türk Diyanet Vakfı, Ankara.
Ergin, Muharrem; Türkiye’nin Bugünkü Meseleleri, 3. Baskı, İstanbul 1975.
Erkal, Mustafa; Sosyal Meselelerimiz ve Sosyal Değişme, Mayaş Yayınları, Ankara 1984.
Erkal, Mustafa; 101 Soruda Az Gelişmişlik, Der Yayınevi, İstanbul.
Eröz, Mehmet; Türk Ailesi, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara 1972.
Ertürk, Selâhattin; Diktacı Tutum ve Demokrasi, Geniş. 3. Baskı, Yelkentepe Yayınları, Ankara 1981.
Ertüzün, Fikret; İktisat Politikası Modelleri, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İstanbul 1984.
Firuz, Ahmet; İttihat ve Terakki; Jön Türkler, İstanbul 1971.
Güngör, Erol; Sosyal Meseleler ve Aydınlar, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
Hatiboğlu, Zeyyat; Türkiye Ekonomisinin Basma Kalıp Olmayan Bir Analizi, Terra A.Ş., İstanbul 1990.
Kabaklı, Ahmet; Mâbet ve Millet, Toker Yayınevi, İstanbul 1970.
Kabaklı, Ahmet; Müslüman Türkiye, Toker Yayınevi, İstanbul 1970.
Kabaklı, Ahmet; Temellerin Duruşması, Türk Edebiyat Vakfı, İstanbul.
Kısakürek, Necip Fazıl; Türkiye’nin Manzarası, Toker Yayınevi, İstanbul 1968.
Kuyucuklu, Yusuf; İktisadî Olaylar Tarihi, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi, İstanbul 1982.
Le Bon, Gustave; Kitleler Psikolojisi, İstanbul 1969.
Löker, Erhan; Beşerî Âlemin Rasathanesi Olarak Türkiye, Ankara İçtimaiyat Enstitüsü, Ankara 1955.
Löker, Erhan; Dünya Sosyolojisi, Ankara 1953.
Löker, Erhan; Grev, Ankara.
Meriç Cemil, Mağaradakiler, İletişim Yayınları, İstanbul 2008

Meriç Cemil, Saint- Simon İlk Sosyolog, İletişim Yayınları, İstanbul 2009

Meriç Cemil, Sosyoloji Notları ve Konferansları, İletişim Yayınları, İstanbul 2009

Meriç Cemil, Jurnal 1.Cilt 1955- 1965, İletişim Yayınları, İstanbul 2008

Meriç Cemil, Jurnal 2.Cilt 1966- 1983, İletişim Yayınları, İstanbul 2008

Meriç Cemil, Bir Dünyanın Eşiğinde İletişim Yayınları, İstanbul 1998

Mete, İzzettin; Tarihimizin İhtişam ve Cihandaki Yerimiz, İstanbul 1967.
Ögel, Bahattin; Türklerde Devlet Anlayışı, 13. Yüzyıl sonlarına kadar, Ankara 1982.
Özdemir, Mehmet Niyazi; İslâm Devlet Felsefesi, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
Özdemir, Mehmet Niyazi; Türk Devlet Felsefesi, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
Özdemir, Mehmet Niyazi; Türkiye’nin Meseleleri, 2 C., Marifet Yayınevi, İstanbul 1992.
Parmaksızoğlu, İsmet; Türklerde Devlet Anlayışı (İmparatorluk Devri, 1299-1789), Ankara 1982.
Resulzâde, Mehmet Emin; Millî Tesanüd, Azerbaycan Kültür Derneği, Ankara 1978.
Safa, Peyami; Doğu-Batı Sentezi, Yağmur Yayınevi, İstanbul 1963.
Timurtaş, Faruk Kadri; Mehmed Âkif ve Cemiyetimiz, Yağmur Yayınevi, İstanbul 1962.
Tolga, Osman; Ziya Gökalp ve İktisadî Fikirleri, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İçtimaiyat Enstitüsü, İstanbul.
Turan, Osman; Türkiye’de Siyasî Buhranın Kaynakları, Nakışlar Yayınevi, İstanbul 1979.
Turgut, Mehmet; Çıkış Yolu, Tur Yayınları, Ankara 1980.
Turgut, Mehmet; Türkiye’nin Geleceği, 2. Baskı, Dergâh Yayınevi, İstanbul 1983.
Turhan, Mümtaz; Garplılaşmanın Neresindeyiz?, Yağmur Yayınevi, İstanbul 1980.
Türk, İbrahim; Türk Toplumunda Sosyal Sınıflar, Öncü Kitabevi, İstanbul 1970.
Türkdoğan, Orhan; Avrupa’daki İşçilerimiz ve Çocukları: İkinci Neslin Dramı, Orkun Yayınevi, İstanbul 1984.
Türkdoğan, Orhan; Aydınlıktakiler ve Karanlıktakiler (Toplumumuzun Dramı), Üçdal Neşriyat, İstanbul 1982.
Türkdoğan, Orhan; Değişme, Kültür ve Sosyal Çözülme, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1988.
Türkdoğan, Orhan; Doğu Anadolu’nun Sosyal Yapısı, Azerbaycan Kültür Derneği, Ankara 1987.
Türkdoğan, Orhan; Kemalist Modelde Fert ve Devlet İlişkileri, 3. Baskı, İstanbul Kitabevi, İstanbul 1982.
Türkdoğan, Orhan; Ziya Gökalp Sosyolojisinin Temel İlkeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 1982.
Türkeş, Alparslan; Bunalımdan Çıkış Yolu, 2. Baskı, Yeni Yayınlar, İstanbul 1980.
Türkeş, Alparslan; Türkiye ve Dünya, Hasret Yayınları, Ankara 1980.
Türkeş, Alparslan; 27 Mayıs ve Gerçekler, Kamer Neşriyat, İstanbul.
Ülken, Hilmi Ziya; İçtimaî Doktrinler Tarihi, İstanbul 1941.
Ülken, Hilmi Ziya; Toplum Yapısı ve Soya Çekme, Doruktekin Yayınevi, İstanbul 1971.
Ülken, Hilmi Ziya; Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, 3. Baskı, Ülken Yayınları, İstanbul 1992.
Yahyaoğlu, Tahsin; Tarım Kentleri, Çınar Yayınları, Ankara 1971.
Yamakoğlu, Cihan; İnsan İlişkileri: Ailede, Toplumda… Beşerî Münasebetler, 2. Baskı, Ankara 1987.
Yüksel, Nevzat; Türkiye’de Gençlik Sournları ve Çözüm Yolları, Bayrak yayınevi, İstanbul 1988.
Zeytinoğlu, Erol; Ekonomik Doktrinler, Geniş. 2. Baskı, Marmara Üniversitesi Eğitim ve Yardım Vakfı, İstanbul 1986.
Ziya Gökalp; Hususî Mektuplarına Göre Ziya Gökalp’in Hayat Görüşü, Der.: Önder Göçgün, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 1992.
Ziya Gökalp; Türk Töresi, Yay. Haz.: Yalçın Toker, Toker Yayınevi, İstanbul 1987.
Ziya Gökalp; Yeni Türkiye’nin Hedefleri (Hikmet Tanyu’nun Bir İncelemesi ile), Hür Basım ve Yayınevi, Ankara 1965.

TARİH, TÜRK TARİHİ

Adıvar, Halide Edip; Türk’ün Ateşle İmtihanı: Kurtuluş Savaşı Anıları. 10. Baskı, Atlas Kitabevi, İstanbul 1992.
Aka, İsmail; Timur ve Devleti, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1991.
Aka, İsmail; Timurlular, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara.
Akçura, Yusuf; Osmanlı Devletinin Dağılma Devri (XVIII. ve XIX. Asırlarda), 2. Baskı, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1985.
Altınay, Ahmet Refik; Osmanlı Zaferleri, Timaş Yayınları, İstanbul.
Armaoğlu, Fahir; XIX. Yüzyıl Siyasî Tarihi, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1996.
Âşıkpaşazade, Derviş Ahmed; Aşıkpaşaoğlu Tarihi, Haz. Atsız.
Atatürk; Nutuk, Bugünkü dille yay. haz.: Zeynep Korkmaz, 3 C., Ankara 1983.
Atsız; 900’üncü Yıldönümü: Devletimizin Kuruluşu, İstanbul 1955.
Atsız; Türk Tarihinde Meseleler, Baysan Basım ve Yayın, İstanbul 1992.
Ayverdi, Samiha; Türk Tarihinde Osmanlı Asırları, 2 C., 2. Baskı, Damla Yayınevi, İstanbul 1977-78.
Banarlı,Nihad Sami; Tarih ve Tasavvuf Sohbetleri, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul 1984.
Cahen, Claude; Osmanlılardan Önce Anadolu’da Türkler, Çev.: Yıldız Moran, 2. Baskı, E Yayınevi, İstanbul 1985.
Cahen, Claude; Türklerin Anadolu’ya İlk Girişi: XI. Yüzyılın İlk Yarısı, Çev.: Yaşar Yücel, Bahaeddin Yediyıldız, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1988.
Cebesoy, Ali Fuat; İstiklâl Harbi Hatıraları.
Danışman, Zuhurî; Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, Ankara.
Dânişmend, İsmail Hâmi; İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, 4 C., Türkiye Yayınevi, İstanbul 1947-61.
Dora, Celâl; Kore Savaşında Türkler, 1950-1951, İstanbul 1963.
Ergin, Muharrem; Orhun Âbideleri, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara 1970.
Evliya Çelebi; Seyahatnamesinden Seçmeler, Haz.: Atsız, 2. Baskı, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara 1990.
Genç, Reşat; Karahanlı Devlet Teşkilâtı: XI. Yüzyıl Türk Hâkimiyet Anlayışı ve Karahanlılar, Kültür Bakanlığı, Ankara 1981.
Hammer; Büyük Osmanlı Tarihi, Yay. Haz.: Mümin Çevik, Erol Kılıç, 2. Baskı, Üçdal, İkra ve Okusan Yayınevleri, İstanbul 1989.
Kafesoğlu, İbrahim; Harezmşahlar Tarihi, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1992.
Kafesoğlu, İbrahim; Harzemşahlar Devleti Tarihi, 3. Baskı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Ankara 1992.
Karabekir, Kâzım; İstiklâl Harbimiz, İstanbul 1988.
Karabekir, Kâzım; İstiklâl Harbinin Esasları, Der. Nihat Uzcan, İstanbul 1982.
Karal, Enver Ziya; Osmanlı Tarihi, 9 C., Türk Tarih Kurumu, Ankara.
Koçu, Reşat Ekrem; Türk Zaferleri, Nebioğlu Yayınevi, İstanbul 1966.
Köprülü, M. Fuad; Osmanlı Devletinin Kuruluşu, Türk Tarih Kurumu, Ankara.
Köymen, Mehmet Altay; Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, 5 C., Türk Tarih Kurumu, Ankara 1991-93.
Köymen, Mehmet Altay; Selçuklu Devri Türk Tarihi, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1993.
Kurat, Yuluğ Tekin; Osmanlı İmparatorluğunun Paylaşılması, 2. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara 1986.
Kurban, İklil; Şarkî Türkistan Cumhuriyeti (1944-1949), Türk Tarih Kurumu, Ankara 1992.
Kutay, Cemal; Tarihte Türkler, Araplar: Hilafet Meselesi, İstanbul 1970.
Lewis, Bernard; Modern Türkiye’nin Doğuşu, Çev.: Metin Kıratlı, 2. Baskı, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1984.
Merçil, Erdoğan; Gazneliler Devleti Tarihi, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1989.
Merçil, Erdoğan; Müslüman-Türk Devletleri Tarihi, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1993.
Nur, Rıza; Dr.Rıza Nur’un Moskova-Sakarya Hatıraları, Boğaziçi Yayınevi, İstanbul 1991.
Nur, Rıza; Türk Tarihi, 14 C., Toker Yayınevi, İstanbul.
Orkun, Hüseyin Namık; Eski Türk Yazıtları, Türk Dil Kurumu, Ankara 1994.
Orkun, Hüseyin Namık; Türk Tarihi, 4 C., Akba Kitabevi, Ankara 1946.
Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, Ed. Ekmeleddin İhsanoğlu, İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi, İstanbul 1994.
Ögel, Bahaeddin; Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi, Kültür Bakanlığı, Ankara 1980.
Öztuna, Yılmaz; Büyük Türkiye Tarihi, 14 C., Ötüken Yayınevi, İstanbul 1977-79.
Öztuna, Yılmaz; Devletler ve Hanedanlar, 5 C., Kültür Bakanlığı, Ankara 1996.
Öztuna Yılmaz; Tarih Sohbetleri, Ötüken yayınevi, İstanbul 1988.
Öztuna Yılmaz; Osmanlı Devleti Tarihi, 2 C., İstanbul 1986.
Öztuna Yılmaz; Türk Tarihinden Yapraklar, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara.
Resimli, Haritalı, Mufassal Osmanlı Tarihi, İskit Yayınevi, İstanbul 1957.
Resulzade, Mehmet Emin; Azerbaycan Cumhuriyeti (Kayfiyet-i teşekkülü ve şimdiki vaziyeti). Haz.: Yavuz Akpınar, İrfan Murat Yıldırım, Sabahattin Çağın, Azebaycan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, İstanbul 1990.
Sâbis, Ali İhsan; Harp Hatıralarım: Birinci Cihan Harbi, Nehir Yayınevi, İstanbul 1991.
Sançar, Nejdet; Tarihte Türk-İtalyan Savaşları, İstanbul 1942.
Sançar, Nejdet; Türk Kahramanları, Afşın Yayınları, Ankara 1965.
Saray, Mehmet; Rus İşgali Devrinde Osmanlı Devleti ile Türkistan Hanlıkları Arasında Siyasî Münasebetler, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1994.
Sertkaya, Osman Fikri; Göktürk Tarihinin Meseleleri, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 1995.
Sevim, Ali; Anadolu’nun Fethi: Selçuklular Dönemi, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1988.
Sevim, Ali; Suriye-Filistin Selçuklu Devleti Tarihi, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1989.
Sevim, Ali ve Erdoğan Merçil; Selçuklu Devletleri Tarihi, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1995.
Sümer, Faruk; Kara Koyunlular: Başlangıçtan Cihan Şah’a Kadar, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1992.
Sümer, Faruk; Oğuzlar (Türkmenler): Tarihleri, Boy Teşkilâtı, Destanları, Türk Dünyası Araştırma Vakfı, İstanbul.
Sümer, Faruk; Selçuklular Devrinde Doğu Anadolu’da Türk Beylikleri, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1990.
Şapolyo, Enver Behnan; Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, Ankara 1972.
Taneri, Aydın; Harezmşahlar, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara.
Taşağıl, Ahmet; Gök-Türkler, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1995.
Tevetoğlu, Fethi; Millî Mücadele Yıllarındaki Kuruluşlar, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1991.
Togan, Zeki Velidî; Umumî Türk Tarihine Giriş, 3. Baskı, Enderun Kitabevi, İstanbul 1982.
Topçu, Nurettin; Büyük Fetih, Hareket Yayınevi, İstanbul 1968.
Toplu, Abdülhâdi; Tarih İçinde Anadolu Sakinleri ve İsyanlar-Ayaklanmalar, Ocak Yayınları, Ankara 1996.
Turan, Osman; Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi: Saltuklular, Sökmenliler, Dilmaç Oğulları ve Artukluların Siyasî Tarihi ve Medeniyetleri, 2. Baskı, Nakışlar Yayınevi, İstanbul 1980.
Turan, Osman; İslâmiyet ve Selçuklular, Turan Neşriyat Yurdu, İstanbul 1971.
Turan, Osman; Selçuklu Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti, Turan Neşriyat Yurdu, İstanbul 1969.
Turan, Osman; Selçuklular Devrinde Türkiye, Turan Neşriyat Yurdu, İstanbul 1972.
Turan, Osman; Türk Cihan Hakimiyeti Mefkûresi Tarihi: Türk Dünya Nizamının Millî, İslâmî, İnsanî Esasları, 2 C., 4. Baskı, Nakışlar Yayınevi, İstanbul 1980.
Turan, Osman; Türkiye Selçukluları Hakkında Resmî Vesikalar, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1988.
Tülbentçi, Feridun Fazıl; Türk Tarihinden Sayfalar, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1986.
Türk Millî Bütünlüğünde Doğu Anadolu. Haz.: Bahaeddin Ögel, vb. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 1985.
Uluçay, Çağatay; İlk Müslüman Türk Devletleri, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara 1965.
Uzunçarşılı, İsmail Hakkı; Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri, 4. Baskı, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1985.
Uzunçarşılı, İsmail Hakkı; Osmanlı Tarihi, 4 C., Türk Tarih Kurumu, Ankara 1994-1995.
Ünal, Tahsin; 1700’den 1958’e Kadar Türk Siyasî Tarihi, İlv. 2. Baskı, Ankara 1958.
Ünal, Tahsin; Şehitler ve Gaziler, Kültür Bakanlığı, Ankara 1987.
Ünal, Tahsin; Osmanlılarda Fazilet Mücaelesi, Sebil Yayınevi, İstanbul 1968.
Ünal, Tahsin; Karamanoğulları Tarihi, Ankara 1957.
Yahya Kemal; Tarih Musahebeleri, 2. Baskı, Yahya Kemal Enstitüsü, İstanbul 1991.
Yınanç, Mükrimin Halil; Millî Tarihimizin Adı, Hareket Yayınevi, İstanbul.
Yınanç, Refet; Dulkadir Beyliği, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1989.
Yücel, Yaşar; Anadolu Beylikleri Hakkında Araştırmalar, 2 C., Türk Tarih Kurumu, Ankara 1989.
Yücel, Yaşar; Timur’un Ortadoğu-Anadolu Seferleri ve Sonuçları, 1393- 1402, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1989.
Ziya Gökalp; Türk Medeniyeti Tarihi, Haz.: Yalçın Toker, Toker Yayınevi, İstanbul 1989.

TÜRK DÜNYASI

Ahmetbeyoğlu, Ali, Avrupa Hunları, Türk Dünyası Araştırma Vakfı, İstanbul.
Alasya, Halil Fikret; Tarihte Kıbrıs, Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Ankara 1988.
Alptekin, İsa Yusuf; Doğu Türkistan Dâvâsı, Marifet Yayınevi, İstanbul 1981.
Alptekin, Erkin; Doğu Türkistan’dan Hicretimizin 40. Yılı, Erciyes Dergisi, Kayseri 1990.
Alptekin, İsa Yusuf; Esir Doğu Türkistan İçin, Der. M. Ali Taşçı, Doğu Türkistan Neşriyat Merkezi, İstanbul 1985.
Altınay, Ahmet Refik; Kafkas Yollarında: Hatıralar ve Tahassüsler, Haz. İbrahim Demirci, Öncü Kitabevi, Ankara 1992.
Altunbay, Mehmet; Hürriyete Uçan Türk. Haz.: Melâhat Altunbay, Azerbaycan Kültür Derneği, Ankara 1989.
Andican, Ahat; Değişim Sürecinde Türk Dünyası.
Bâbur, Zahirüddin Muhammed; Bâburnâme, Yay. Haz.: Reşit Rahmetî Arat, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara 1986.
Arslangiray, Ahmet Suha; Kırım Hanlığı: Menşei, Kuruluşu ve Osmanlı İmparatorluğuna Bağlanması, Kırım Kültür Derneği, İstanbul 1959.
Babakurban, Ziyaeddin; Dış Türkler ve Türkistan Dâvası, Doğan Güneş Yayınevi, İstanbul 1962.
Bâkiler, Yavuz Bülent; Türkistan, Türkistan, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara.
Bâkiler, Yavuz Bülent; Üsküp’ten Kosova’ya, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara.
Bala, Mirza Mehmetzade; Millî Azerbaycan Hareketi, Azerbaycan Kültür Derneği, Ankara 1991.
Barthold, V.V.; Moğol İstilâsına Kadar Türkistan,Haz.: Hakkı Dursun Yıldız, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1990.
Battal-Taymas, Abdullah; Kazan Türkleri: Türk Tarihinin Hazin Yaprakları. Geniş. 3. Baskı, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 1988.
Brion, Marcel; Hunların Hayatı, Çev.: M. Reşat Uzmen, Orkun Yayınevi, İstanbul 1981.
Buğra, Mehmet Emin; Delhi Konferansı ve Tibet, Ankara 1960.
Buğra, Mehmet Emin; Doğu Türkistan Tarihi, 2. Baskı, Ankara 1987.
Buğra, Mehmet Emin; Doğu Türkistan’ın Hürriyet Dâvası ve Çin Siyaseti, İstanbul 1954.
Buğra, Mehmet Emin; Tibet ve Doğu Türkistan Hakkında Bilinmeyen Siyasî Konular, Ankara 1959.
Caferoğlu, Ahmet; Türk Kavimleri, Enderun Kitabevi, İstanbul.
Castagné, Joseph; Türkistan Millî Kurtuluş Hareketi: Ekim 1917 – Ekim 1924. Orkun Yayınevi, İstanbul 1980.
Cengiz, İsmail ve Hızır Bek Gayretullah; Çin’de İslâmiyet ve Türkler, İstanbul 1983.
Çağatay, Tahir; Türkistan Kurtuluş Hareketi ile İlgili Olaylardan Sahneler, İstanbul 1959.
Çağatay, Tahir; Türkistan Seyahatnamesinin Ortaya Koyduğu Gerçekler.
Çay, M. Abdülhalûk; Uluğ Türkistan, Orkun Yayınevi, İstanbul 1980.
Dağlık Karabağ: Hayaller ve Gerçekler, Azerbaycan Kültür Derneği, Ankara 1989.
Demirci, Fazıl; Irak Türklerinin Dünü-Bugünü, Ankara 1991.
Demirci, Mehmet; Türkistan Notları, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul.
Devlet, Nadir; Rusya Türklerinin Millî Mücadele Tarihi, 1905-1917. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 1985.
Devlet, Nadir; SSCB’deki Türkler Ağırlıklı Çağdaş Türk Dünyası, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, İstanbul 1989.
Devletşin, Tamurberg; Sovyet Tataristanı, Çev.: Mehmet Demircan, Kültür Bakanlığı, Ankara 1981.
Ercilasun, Ahmet Bican; Moğolistan ve Çin Günlüğü, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 1991.
Ercilasun, Ahmet Bican; Türk Dünyası Üzerine Makaleler – İncelemeler, Akçağ Yayınevi, Ankara 1992.
Ertürk, Cebbar; Anayurtta Unutulan Türklük, Sunan: Kâzım Yedekçioğlu, Yeni Erciyes Yayınevi, Kayseri 1956.
Ertürk, Cebbar; Türkiye Türkleri ve Anayurttaki Türklerin Kurtuluşları, Yeni Erciyes Yayınları, Kayseri 1957.
Esin, Emel; Türkistan Seyahatnamesi, Türk Tarih Kurumu.
Gayretullah, Hızır Bek; Altaylarda Kanlı Günler, Hamle Yayınevi, İstanbul.
Gökgöl, Cengiz; Komünist Rusya ve Müslümanlar, Ankara 1958.
Güler, Halit; Tuna Nehri Konuşsaydı, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara.
Gürün, Kâmuran; Türkler ve Türk Devletleri Tarihi, 2. Baskı, Bilgi Yayınevi, Ankara 1984.
Hayıt, Baymirza; Esir Türkler, Çev.: Şekip Engineri, Kişisel Kitaplar, Ankara.
Hayıt, Baymirza; Sovyetler Birliğindeki Türklüğün ve İslâmlığın Bazı Meseleleri, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1987.
İslâm Coğrafyacılarına Göre Türkler ve Türk Ülkeleri, Haz.: Ramazan Şeşen, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 1985.
Kafesoğlu, İbrahim; Bulgarların Kökeni, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 1985.
Kayabalı, İsmail ve Cemender Arslanoğlu; Ortaasya Türklüğünün Tarihi ve Bugünkü Durumu, Kömen Yayım ve Dağıtım, İstanbul 1978.
Keskioğlu, Osman; Bulgaristan’da Türkler, Kültür Bakanlığı, Ankara 1985.
Kırımlı, Hakan; Kırım Tatarlarında Millî Kimlik ve Millî Hareketler, Türk Tarih Kurumu, Ankara.
Kitapçı, Zekeriya; Yeni İslâm Tarihi ve Türkistan, Otağ Yayınevi, İstanbul 1986.
Kösoğlu, Nevzat; Türk Dünyası Tarihi ve Türk Medeniyeti Üzerine Düşünceler, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1990.
Kösoğlu, Nevzat; Türk Kimliği ve Türk Dünyası, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1996.
Kurat, Akdes Nimet; Türkiye ve İdil Boyu, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara 1966.
Kurban, İlkil; Şarkî Türkistan Cumhuriyeti, 1944-1949, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1992.
Ligeti, Lajos; Bilinmeyen İç Asya, Çev.: Sadrettin Karatay, 2 C., Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara 1970.
Mahmutoğlu, M.N..; Doğu Türkistan: Esaretteki Ülke, Gökhan Öndin Eğitim Vakfı, İstanbul 1992.
Mehmet Emin; İstanbul’dan Orta Asya’ya Seyahat, Haz.: Rıza Akdemir, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 1986.
Merçil, Erdoğan; Müslüman Türk Devletleri Tarihi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul 1985.
Mısıroğlu, Kadir; Musul Meselesi ve Irak Türkleri, Sebil Yayınevi, İstanbul 1972.
Németh, Gyula; Attilâ ve Hunları, Çev.: Şerif Baştav, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteis, Ankara 1982.
17-18 Aralık 1986 Kazakistan Olayları, Haz. C. Kazakbalası, Büyük Türkeli Yayınevi, İstanbul 1988.
Orkun, Hüseyin Namık; Yeryüzünde Türkler, Çınaraltı Yayınları, İstanbul 1944.
Orkun, Hüseyin Namık; Türk Dünyası, Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi, İstanbul 1932.
Özfatura, Mustafa Necati; Unutulan Vatan Doğu Türkistan ve İsa Yusuf Alptekin, Sinan Yayınevi, İstanbul 1996.
Özhan, Kurt Tarık; Esir Türk İlleri Kurtarılacaktır!, Ankara 1960.
Radloff, W. Sibirya’dan Seçmeler, Çev.: Ahmet Temir, Kültür Bakanlığı, Ankara 1986.
Rasonyi, Lâzlô; Tarihte Türklük, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 1971.
Resulzade, Mehmet Emin; Azerbaycan Kültür Gelenekleri ve Çağdaş Azerbaycan Edebiyatı, Azerbaycan Kültür Derneği, Ankara 1984.
Resulzade, Mehmet Emin; İran Türkleri, Türk Dünyası Araştırma Vakfı, İstanbul.
Resulzade, Mehmet Emin; Kafkasya Türkleri, Türk Dünyası Araştırma Vakfı, İstanbul.
Saray, Mehmet; Atatürk ve Türk Dünyası, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1995.
Saray, Mehmet; Türk Dünyasında Eğitim Reformu ve Gaspıralı İsmail Bey, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 1968.
Saray, Mehmet; Türkistan Türkleri: Rus ve Çin İdaresinde Yaşayan Türklerin Millî Mücadele Tarihleri, Veli Yayınevi, İstanbul 1984.
Saray, Mehmet; Yeni Türk Cumhuriyetleri, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1996.
Şerefli, Ahmet Şerif; Türk Doğduk, Türk Öldük, Kültür Bakanlığı, Ankara 1990.
Şimşir, Bilâl N.; Bulgaristan Türkleri, 1878-1985, Bilgi Yayınevi, Ankara 1986.
Takats, S.; Macaristan Türk Âleminden Çizgiler, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara 1970.
Tevetoğlu, Fethi; Kıbrıs ve Komünizm, Ankara 1966.
Togan, Zeki Velidî; 1929-1940 Seneleri Arasında Türkistan’ın Vaziyeti, İstanbul 1940.
Togan, Zeki Velidî; Bugünkü Türkili (Türkistan) ve Yakın Tarihi, 2. Baskı, Enderun Kitabevi, İstanbul 1982.
Togan, Zeki Velidî; Hâtıralar, İstanbul 1969.
Toğrol, Beglan; Direniş: Bulgaristan Türklerinin 114 Yıllık Onur Mücadelesinin Karşılaştırmalı Psikolojik İncelemesi, İstanbul 1991.
Turgut, Mehmet; Taşkent’e Doğru, İlaveli 4. Baskı, Boğaziçi Yayınevi, İstanbul 1988.
Türk Dünyası El Kitabı, 3 C., 2. Baskı, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 1992.
Türk Dünyasında Irak Türkleri, Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Cemiyeti, İstanbul 1971.
Türkeş, Alparslan; Dış Politikamız ve Kıbrıs, Kamur Neşriyat, İstanbul.
Türkistan ile İlgili Makaleler, Kültür Bakanlığı, Ankara 1971.
Türkistan Millî Kurtuluş Hareketi, Orkun Yayınevi, İstanbul 1980.
Türkiye Dışındaki Türk Topluluklarının Millî, Manevî ve Siyasî Meseleleri, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara.
Ülküsal, Müstecip; Dobruca ve Türkler, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 1987.
Ülküsal, Müstecip; Kırım Türk-Tatarları: Dünü, Bugünü, Yarını, İstanbul 1980.
Vahapzade, Bahtiyar; Azerbaycan Olaylarının İçyüzü, Yeni Düşünce Yayınları, Ankara.
Y.T.; Türkistan’da Türkçülük ve Halkçılık, 2 C., İstanbul 1951, 1954.
Yücel, Yaşar; Macaristan ve Bulgaristan’daki Türk Sanat Eserleri, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1991.


TÜRKLER VE TÜRKLÜK

A. Cevad; Yabancılar Göre Eski Türkler, İstanbul.
Altınay, Ahmet Refik; Anadolu’da Türk Aşiretleri, 2. Baskı, Enderun Yayınları, İstanbul 1989.
Cahiz, Amr b. Bahr; Hilafet Ordusunun Menkıbeleri ve Türklerin Faziletleri, Çev.: Ramazan Şeşen, 2. Baskı, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 1988.
Doğan, Mehmed; Kur’an ve Tarih Önünde Türk’ün Muhasebesi, 4. Baskı, Ankara 1983.
Doğan, Mehmed; Türk’ün Güç Kaynağı: Devlet Baba Geleneği, Ankara 1983.
Eröz, Mehmet; Doğu Anadolu’nun Türklüğü, 2. Baskı, İrfan Yayınevi, İstanbul 1982.
Eröz, Mehmet; Hıristiyanlaşan Türkler, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 1983.
Göze, Ergun; Türklük Kavgası, Boğaziçi Yayınevi, İstanbul 1990.
Güngör, Erol; Tarihte Türkler, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1983.
Johnstone, H.A. ve Muuro Butler; Türkler: Karakterleri, Terbiyeleri ve… Çev.: Hüseyin Kılıç, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara.
Korkmaz, Zeynep; Millî Mücadele ve Sonrasında Türklük Şuuru, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 1988.
Kutay, Cemal; Türk Nedir, Ne Değildir?, İstanbul 1986.
Mete, İzzettin; Türklük En Yüce Gayemizdir, İstanbul 1965.
Sümer, Faruk; Oğuzlar (Türkmenler): Tarihleri, Boy Teşkilâtı, Destanları, İlv. 3. Baskı, Ana Yayınları, İstanbul 1980.
Taneri, Aydın; Türk Kavramının Gelişmesi, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara 1983.
Togan, Zeki Velidî; Türklüğün Mukadderatı Üzerine, Yağmur Yayınevi, İstanbul.
Türk ve Türklük, Türk Standardları Enstitüsü, Ankara 1984.
Türkkan, Reha Oğuz; Biz Kimiz?, Türk 2000 Vakfı, İstanbul 1989.
Danişmend, İsmail Hâmi; Garp Menbalarına Göre Eski Türk Seciye ve Ahlâkı. 3. Baskı, İstanbul Kitabevi, İstanbul 1982.

SANAT, DİL, EDEBİYAT

Aksan, Doğan; Türkçenin Gücü: Türk Dilinin Zenginliklerine Tanıklar, Türkiye İş Bankası, Ankara 1987.
Akün, Ömer Faruk; Türk Dili Karşısında Türk Münevveri, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul.
Akyüz, Kenan; Çağdaş Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, İnkılâp Kitabevi, İstanbul.
Atatürk Devri Türk Edebiyatı, Kültür Bakanlığı, Ankara 1982.
Atsız; Türk Edebiyatı Tarihi, Baysan Basım ve Yayın, İstanbul 1982.
Banarlı, Nihat Sami; Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, 2 C., Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara.
Banarlı, Nihat Sami; Türkçenin Sırları, 10. Baskı, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul 1987.
Banguoğlu, Tahsin; Dil Bahisleri, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul.
Caferoğlu, Ahmet; Türk Dili Tarihi, Enderun Kitabevi, İstanbul.
Ercilasun, Ahmet Bican; Dilde Birlik, Ecdad Yayınevi, Ankara.
Gözler, H. Fethi; Halk Edebiyatında Milliyet Unsurları, İnkılâp Kitabevi, İstanbul.
Hacıeminoğlu, Necmettin; Türkçenin Karanlık Günleri, Kamer Neşriyat, İstanbul.
Kabaklı, Ahmet; Türk Edebiyatı, 5 C., Türk Edebiyatı Vakfı, İstanbul.
Karaalioğlu, Seyyit Kemal; Türk Edebiyatı Tarihi, İnkılâp Kitabevi, İstanbul.
Ömer Seyfeddin; Dil Konusunda Yazılar, Haz.: Muzaffer Uyguner, Bilgi Yayınevi, Ankara 1989.
Köprülü, M. Fırat; Türk Edebiyatı Tarihi, 2. Baskı, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1980.
Levend, Agâh Sırrı; Türk Edebiyatı Tarihi, 3. Baskı, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1988.
Meriç Cemil, Kırk Ambar 1 / Rümuz- ül Edeb, İletişim Yayınları, İstanbul 2008

Meriç Cemil, Kırk Ambar 2 / Lehçe- t- ül Hakayık, İletişim Yayınları, İstanbul 2008

Necatigil, Behçet; Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü, 12. Baskı, Varlık Yayınevi, İstanbul 1985.
Özkırımlı, Atillâ; Türk Edebiyatı Ansiklopedisi, 4 C., Cem Yayınevi, İstanbul 1982.
Refiğ, Halit; Ulusal Sinema Kavgası, Hareket Yayınları, İstanbul 1971.
Safa, Peyami; Osmanlıca, Türkçe, Uydurmaca, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1970.
Safa, Peyami; Sanat, Edebiyat, Tenkit, Der. Ergun Göze, Ötüken Neşriyatı, İstanbul 1971.
Tanpınar, Ahmet Hamdi; Edebiyat Üzerine Makaleler, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara 1969.
Tanpınar, Ahmet Hamdi; 19’uncu Asır Türk Edebiyatı,7. Baskı, Çağlayan Kitabevi, İstanbul 1988.
Tarihî Türk Şiveleri, Çev.: Mehmet Akalın, Türk Kültürünü Araşıtrma Enstitüsü, Ankara 1988.
Timurtaş, Faruk K.; Dil Davası ve Ziya Gökalp, İstanbul 1965.
Timurtaş, Faruk K.; Tarih İçinde Türk Edebiyatı, 2. Baskı, Boğaziçi Yayınevi, İstanbul 1990.
Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 8 C., Dergâh Yayınevi, İstanbul 1976.
Yeni Türk Nesri Antolojisi, Haz. Şükrü Elçin, Muhtar Tevfikoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 1987.
Yetiş, Kâzım; Türkçenin Nakışları, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul.

DENEMELER

Ahmet Haşim; Bize Göre; Gurebâhânei Lâklâkân; Frankfurt Seyahatnamesi. Haz. Mehmet Kaplan, 2. Baskı, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara 1989.
Alkan, Ahmet Turan; Ateş Tecrübeleri, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
Alkan, Ahmet Turan; Uç Noktanın Söylediği, İnsan Yayınları, İstanbul.
Asya, Ârif Nihat; Kökler ve Dallar, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
Başgil, Ali Fuat; Gençlerle Başbaşa, Yağmur Yayınevi, İstanbul.
Çınarlı, Mehmet; Halkımız ve Sanatımız, Hisar Yayınları, Ankara 1970.
Dağcı, Cengiz; Yansılar, 5 C., Ötüken Neşriyat, İstanbul 1988-1994.
Gemuhluoğlu, Fethi; Dostluk Üzerine, Boğaziçi Yayınevi, İstanbul 1978.
Göze, Ergun; Bulunmuş Defterden Cuma Düşünceleri, Boğaziçi Yayınevi, İstanbul 1989.
Gökalp, Ziya; Çınaraltı Konuşmaları, Diyarbakır’ı Tanıtma ve Kültür Derneği, Ankara 1966.
Işınsu, Emine; Dost Dost Diye, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1995.
Karaosmanoğlu, Yakup Kadri; Ankara. Haz.: Atillâ Özkırımlı, 8. Baskı, İletişim Yayınevi, İstanbul 1991.
Kemal, Yahya; Edebiyata Dair, İstanbul Fetih Cemiyeti, İstanbul 1971.
Meriç, Cemil; Kültürden İrfana, İnsan Yayınevi, İstanbul 1986.
Meriç Cemil, Bu Ülke, İletişim Yayınları, İletişim Yayınları, İstanbul 2000

Meriç Cemil, Işık Doğudan Gelir, İletişim Yayınları, İstanbul 2008

Nazif, Süleyman; Batarya ile Ateş, Millî Hareket Yayınevi, İstanbul 1969.
Özdek, Refik; Ocağımız Sönmesin, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
Öztürkmen, Ömer; Bilimden Damlalar, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
Öztürkmen, Ömer; Gözyaşı Medeniyeti, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
Öztürkmen, Ömer; Zihniyet İnkılâbı, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
Tanpınar, Ahmet Hamdi; Beş Şehir, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara 1985.
Tanrıöver, Hamdullah Suphi; Günebakan, Haz.: Fethi Tevetoğlu, Kültür Bakanlığı, Ankara 1987.
Türkeş, Alparslan; Kahramanlık Ruhu, İstanbul.

HİKÂYELER

Ağaoğlu, Samet; Katırın Ölümü, Ağaoğlu Yayınevi, İstanbul 1965.
Bugünkü Dille Dede Korkut, Haz.: Orhan Şaik Gökyay, Remzi Kitabevi, İstanbul 1963.
Buğra, Tarık; Hikâyeler, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara 1969.
Çokum, Sevinç; Onlardan Kalan, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1996.
Çokum, Sevinç; Rozalya Ana, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1996.
Dede Korkut Kitabı, Haz.: Muharrem Ergin, Türk Dil Kurumu, Ankara 1989.
Edebiyatımızda Seçme Hikâyeler: Yazarlar, Eserleri, Kaynaklar. 2. Baskı, İstanbul 1983.
Esendal, Memduh Şevket; Otlakçı, 5. Baskı, Bilgi Yayınevi, Ankara 1989.
Güntekin,Reşat Nuri; Tanrı Misafiri, İnkılâp ve Aka Kitabevleri, İstanbul 1970.
Hacıeminoğlu, Necmettin; Yeni Bir Dünya, Töre-Devlet Yayınevi, Ankara 1976.
Hikâyeciliğimizin 100. Yılında Yüz Örnek, Haz.: Zeynep Kerman, Sadık K. Tural, M. Kayahan Özgül, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 1987.
Kaplan, Mehmet; Hikâye Tahlilleri, 4. Baskı, Dergâh Yayınevi, İstanbul 1991.
Karakoç, M. Sezai; Hikâyeler, 2 C., 2. Baskı, Diriliş Yayınevi, İstanbul 1988.
Karaosmanoğlu, Yakup Kadri; Millî Savaş Hikâyeleri, Haz.: Atillâ Özkırımlı, İletişim Yayınevi, İstanbul 1990.
Karay, Refik Halit; Gurbet Hikâyeleri, 9. Baskı, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1988.
Kemal, Orhan; Önce Ekmek, 4. Baskı, Tekin Yayınevi, Ankara 1988.
Kemal, Yahya; Siyasî Hikâyeler, İstanbul Fetih Cemiyeti, İstanbul 1968.
Kısakürek, Necip Fazıl; Hikâyelerim, Büyük Doğu Yayınevi, İstanbul 1983.
Kutlu, Mustafa; Yokuşa Akan Sular, Dergâh Yayınevi, İstanbul.
Müftüoğlu, Ahmet Hikmet; Çağlayanlar, 2. Baskı, Kültür Bakanlığı, Ankara 1987.
Seyfeddin, Ömer; Bütün Eserleri, 2 C., Bilgi Yayınevi, Ankara 1970.
Tahir, Kemal; Göl İnsanları, Bilgi Yayınevi, Ankara 1970.
Taner, Haldun; Hikâyeler, Bilgi Yayınevi, Ankara 1970.
Taner, Haldun; Şişhaneye Yağmur Yağıyordu, Bilgi Yayınevi, Ankara.
Tanpınar, Ahmet Hamdi; Hikâyeler, 2. Baskı, Dergâh Yayınevi, İstanbul 1991.
Tevfikoğlu, Muhtar; Hikâyeler, Kültür Bakanlığı, Ankara 1980.
Türk Edebiyatında Kahramanlık Hikâyeleri, Antoloji. Der.: Şemsettin Kutlu, İstanbul 1981.
Türk Hikâye Antolojisi, Haz.: Seyit Kemal Karaalioğlu, İnkılâp ve Aka Kitabevleri, İstanbul 1984.
Yılmaz, Durali; Akrebin Dansı, Yedi İklim Yayınevi, İstanbul 1989.

ROMANLAR

Adıvar, Halide Edip; Ateşten Gömlek, 23. Baskı, Atlas Kitabevi, İstanbul 1992.
Adıvar, Halide Edip; Sinekli Bakkal, 45. Baskı, Atlas Kitabevi, İstanbul 1992.
Adıvar, Halide Edip; Yeni Turan, 3. Baskı, Atlas Kitabevi, İstanbul 1967.
Aka Gündüz; Dikmen Yıldızı, 5. Baskı, Toker Yayınevi, İstanbul 1990.
Akengin, Yahya; Dönüş Acıları, Birlik Yayınları, Ankara 1983.
Andrich, Ivo; Drina Köprüsü, Terc.: N. Müstakimoğlu, H. A. Ediz, Altın Kitaplar, İstanbul 1963.
Atsız; Bozkurtlar Diriliyor, Baysan Basım ve Yayın, İstanbul 1992.
Atsız; Bozkurtların Ölümü, Baysan Basım ve Yayın, İstanbul 1992.
Atsız; Deli Kurt, Baysan Basım ve Yayın, İstanbul 1992.
Atsız; Ruh Adam, Baysan Basım ve Yayın, İstanbul 1992.
Aytmatov, Cengiz; Dişi Kurdun Rüyaları, Terc.: Refik Özdek, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1991.
Aytmatov, Cengiz; Gün Olur Asra Bedel, Çev.: Refik Özdek, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1991.
Ayverdi, Samiha; İbrahim Efendi Konağı, İstanbul Fetih Cemiyeti, İstanbul 1964.
Boyunağa, Yılmaz; Hazin Göç, Timaş Yayınevi, İstanbul 1988.
Boyunağa, Yılmaz; Malazgirt’in Üç Atlısı, 3. Baskı, Berekât Yayınevi, İstanbul.
Buğra, Tarık; Firavun İmanı, 3. Baskı, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1983.
Buğra, Tarık; Dönemeçte, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1980.
Buğra, Tarık; Gençliğim Eyvah, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
Buğra, Tarık; Küçükağa, 6. Baskı, Ötüken Yayınevi, İstanbul 1991.
Buğra, Tarık; Küçükağa Ankara’da, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1991.
Buğra, Tarık; Osmancık: Cihan Devletini Kuran İrade, Şuur ve Karakter, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1983.
Buğra, Tarık; Yağmur Beklerken, 2. Baskı, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1987.
Büyükarkın, Bekir; Bir Sel Gibi, 5. Baskı, Arkın Kitabevi, İstanbul 1980.
Büyükarkın, Bekir; Bozkırda Sabah (Kurtuluş Savaşımızın Romanı), Hakan Yayınevi, İstanbul 1969.
Büyükarkın, Bekir; Kutludağ, Arkın Kitabevi, İstanbul 1979.
Büyükarkın, Bekir; Son Akın, Arkın Kitabevi, İstanbul.
Büyükarkın, Bekir; Suların Gölgesinde, 4. Baskı, Arkın Kitabevi, İstanbul 1981.
Cahun, Leon; Gökbayrak, Yağmur Yayınevi, İstanbul.
Çokum, Sevinç; Bizim Diyar, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1996.
Çokum, Sevinç; Karanlığa Direnen Yıldız, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1996.
Çokum, Sevinç; Hilâl Görününce, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1991.
Çokum, Sevinç; Zor, 3. Baskı, Türk Edebiyatı Vakfı, İstanbul 1978.
Dağcı, Cengiz; Genç Temuçin, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
Dağcı, Cengiz; Korkunç Yıllar, 6. Baskı, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1991.
Dağcı, Cengiz; O Topraklar Bizimdi, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
Dağcı, Cengiz; Ölüm ve Korku Günleri, 2. Baskı, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1991.
Dağcı, Cengiz; Onlar da İnsandı, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1990.
Dağcı, Cengiz; Yurdunu Kaybeden Adam, 4. Baskı, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1991.
Elçin; Ölüm Hükmü, Çev.: Yusuf Gedikli, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1991.
Erol, Sefiye; Ciğerdelen, İstanbul 1946.
Esendal, Memduh Şevket; Ayaşlı ve Kiracları, 4. Baskı, Bilgi Yayınevi, Ankara 1988.
Güntekin, Reşat Nuri; Çalıkuşu, 37. Baskı, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1992.
Güntekin, Reşat Nuri; Yaprak Dökümü, İnkılâp Kitabevi, İstanbul.
Gürpınar, Hüseyin Rahmi; Mezarından Kalkan Şehit, Bugünkü dile aktaran Tahir Nejat Gencan, Atlas Kitabevi, İstanbul 1970.
Hisar, Abdülhak Şinasi; Çamlıca’daki Eniştemiz.
Hisar, Abdülhak Şinasi; Fehim Bey ve Biz.
Işınsu, Emine; Ak Topraklar, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1971.
Işınsu, Emine; Azap Toprakları, 13. Baskı, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1993.
Işınsu, Emine; Cumhuriyet Türküsü, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1993.
Işınsu, Emine; Sancı, 10. Baskı, Töre-Devlet Yayınevi, Ankara 1980.
İdil, M. Ayas İshaki; Üyge Taba (Eve Doğru), Ötüken Neşriyat, İstanbul 1965.
Karaosmanoğlu, Yakup Kadri; Ankara, Remzi Kitabevi, İstanbul.
Karaosmanoğlu, Yakup Kadri; Kiralık Konak, İletişim Yayınları, İstanbul.
Karaosmanoğlu, Yakup Kadri; Yaban. 32. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul 1992.
Karay, Refik Halit; Sürgün, Semih Lütfi Kitabevi, İstanbul 1941.
Kemal, Namık; Cezmi, Günümüz Türkçesi: Seyit Kemal Karaalioğlu, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1992.
Kemal, Orhan; Bereketli Topraklar Üzerinde, 10. Baskı, Can Yayınları, İstanbul 1989.
Kısakürek, Necip Fazıl; O ve Ben, 8. Baskı, Büyük Doğu Yayınevi, İstanbul 1992.
Kozanoğlu, Abdullah Ziya; Gültekin, 16. Baskı, Atlas Kitabevi, İstanbul 1981.
Kozanoğlu, Abdullah Ziya; Kızıl Tuğ, 18. Baskı, Atlas Kitabevi, İstanbul 1981.
Kutlu, Şemsettin; Başlangıçtan Günümüze Kadar Türk Romanları, Geniş. 3. Baskı, Toker Yayınevi, İstanbul 1980.
Müftüoğlu, Ahmet Hikmet; Gönül Hanım, Haz.: Fethi Tevetoğlu, 2. Baskı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 1987.
Niyazi, Mehmet; Ölüm Daha Güzeldi, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1990.
Niyazi, Mehmet; Yazılamamış Destanlar, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1995.
Orwel, George; 1984. Çev.: Armağan İlkin, Kelebek Yayınevi, İstanbul 1984.
Özdeş, Oğuz; Şafak Sökerken, 7. Baskı, Tekin Yayınevi, İstanbul 1984.
Özdeş, Oğuz; Vatan Borcu, 7. Baskı, Tekin Yayınevi, İstanbul 1983.
Özkişi, Bahaeddin; Göç Zamanı, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
Özkişi, Bahaeddin; Köse Kadı, 3. Baskı, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1988.
Özkişi, Bahaeddin; Sokakta, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
Safa, Peyami; Bir Tereddüdün Romanı, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
Safa, Peyami; Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, 13. Baskı, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1987.
Safa, Peyami; Fatih-Harbiye, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
Safa, Peyami; Matmazel Noralya’nın Koltuğu, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
Safa, Peyami; Yalnızız. Ötüken Neşriyat, İstanbul.
Seçme Romanlar: Yazarları, Özetleri, Eleştiriler, Kaynaklar, Haz. Refika Tamer, Âsım Bezirci, 3. Baskı, Varlık Yayınevi, İstanbul 1983.
Sepetçioğlu, Mustafa Necati; Anahtar, İrfan Yayınevi, İstanbul.
Sepetçioğlu, Mustafa Necati; Bu Atlı Geçide Gider, İrfan Yayınevi, İstanbul.
Sepetçioğlu, Mustafa Necati; Cevahir ile Sadık Çavuşun Buğday Kamyonu, İrfan Yayınevi, İstanbul.
Sepetçioğlu, Mustafa Necati; Çatı, 12. Baskı, İrfan Yayınevi, İstanbul 1989.
Sepetçioğlu, Mustafa Necati; Darağacı, 5. Baskı, İrfan Yayınevi, İstanbul, 1989.
Sepetçioğlu, Mustafa Necati; Fatih Üçlemesi: Ebem Kuşağı, 4. Baskı, İstanbul.
Sepetçioğlu, Mustafa Necati; Gece Yarısı Gün Dönümü, İrfan Yayınevi, İstanbul.
Sepetçioğlu, Mustafa Necati; Geçitteki Ülke, 6. Baskı, İrfan Yayınevi, İstanbul 1989.
Sepetçioğlu, Mustafa Necati; Güneşin Dört Köşesi, İrfan Yayınevi, İstanbul 1983.
Sepetçioğlu, Mustafa Necati; Kapı. İrfan Yayınevi, İstanbul.
Sepetçioğlu, Mustafa Necati; Karanlıkta Mum Işığı, İrfan Yayınevi, İstanbul.
Sepetçioğlu, Mustafa Necati; Kilit, İrfan Yayınevi, İstanbul.
Sepetçioğlu, Mustafa Necati; Konak, İrfan Yayınevi, İstanbul.
Sepetçioğlu, Mustafa Necati; Üçler, Yediler, Kırklar, 11. Baskı, İrfan Yayınevi, İstanbul 1989.
Sepetçioğlu, Mustafa Necati; Sabır, İrfan Yayınevi, İstanbul.
Sepetçioğlu, Mustafa Necati; Can Ocağında Pişen Aş, İrfan Yayınevi, İstanbul.
Sepetçioğlu, Mustafa Necati; … Ve Çanakkale 1: Geldiler, 2. Baskı, İrfan Yayınevi, İstanbul 1990.
Sepetçioğlu, Mustafa Necati; … Ve Çanakkale 2: Gördüler, İrfan Yayınevi, İstanbul.
Sepetçioğlu, Mustafa Necati; … Ve Çanakkale3: Döndüler, İrfan Yayınevi, İstanbul.
Tanpınar, Ahmet Hamdi; Huzur, 4. Baskı, Dergâh Yayınevi, İstanbul 1986.
Tanpınar, Ahmet Hamdi; Mâhur Beste, Dergâh Yayınevi, İstanbul.
Tülbentçi, Feridun Fazıl; İstanbul’un Fethi, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1984.
Tülbentçi, Feridun Fazıl; Osmanoğulları, İnkılâp Kitabevi, İstanbul.
Uşaklıgil,Halit Ziya; Mai ve Siyah, Yay. Haz.: Şemsettin Kutlu, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1988.
Yılmaz, Durali; Çilekeş Müslümanlar, Tuğra Yayınevi, İstanbul 1989.

ŞİİRLER

Ahmet Haşim; Bütün Şiirleri, Bugünkü dile çeviriler, sözlükler ve notlar. Haz.: Âsım Bezirci, Cem Yayınevi, İstanbul 1983.
Ahmed-i Yesevî; Divan-ı Hikmet’ten Seçmeler, Haz.: Kemal Eraslan, Kültür Bakanlığı, Ankara 1991.
Akbaş, Ali; Masal Çağı, Ocak Yayınevi, Ankara 1983.
Akengin, Yahyâ; Saatler ve Çehreler, Ocak Yayınevi, Ankara 1982.
Akyüz, Kenan; Batı Tesirinde Türk Şiiri, İnkılâp Kitabevi, İstanbul.
Anadolu Destanları, Der.: Ahmet Şükrü Esen, Yay. Haz.: Pertev Nailî Boratav, Kültür Bakanlığı, Ankara 1991.
Arık Ozan; Yurd Uğruna.
Arık, Mustafa Ârif; Güzeller Tireni, Ankara 1959.
Arvasî, S. Ahmet; Şiirlerim, Berekât Yayınevi, İstanbul 1989.
Asya, Ârif Nihat; Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor, Ötüken Yayınevi, İstanbul.
Asya, Ârif Nihat; Şiirler, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara 1971.
Atatürk İçin Bütün Şiirler, Der.: Bâki Suha Ediboğlu, Faruk Çağlayan, 5. Baskı, İnkılâp ve Aka Kitabevleri, İstanbul 1984.
Atsız, Hüseyin Nihal; Yolların Sonu, Baysan Basım ve Yayın, İstanbul 1992.
Bâkiler, Yavuz Bülent; Duvak.
Bâkiler, Yavuz Bülent; Yalnızlık.
Bâkiler, Yavuz Bülent; Şiirimizde Ana. Antoloji.
Başlangıçtan Bugüne Türk Kahramanlık Şiirleri Antolojisi, Haz.: Osman Attilâ, Ak Yayınları, İstanbul 1967.
Coşkuner, Kemal Fedai; Vatanda Gurbet, Fedai Neşriyatı, İzmir 1970.
Cumhuriyet Döneminde Türk Şiiri, Haz.: İlhan Geçer, 2. Baskı, Kültür Bakanlığı, Ankara 1990.
Çağlar, Behçet Kemal; Benden İçeri, Ankara 1966.
Çamlıbel, Faruk Nafiz; Bir Ömür Böyle Geçti, İnkılâp ve Aka Kitabevi, İstanbul 1966.
Çınarlı, Mehmet; Güzelliklere Doymam, Ecdâd Yayım-Pazarlama, Ankara 1995.
Çınarlı, Mehmet; Zaman Perdesi, Dergâh Yayınevi, İstanbul 1983.
Dağlarca, Fazıl Hüsnü; Çanakkale Destanı: Yeni Türkiye’nin Önsözü, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1987.
Dağlarca, Fazıl Hüsnü; Dört Kanatlı Kuş, Seçilmiş Şiirler, Varlık Yayınevi, İstanbul 1970.
Dağlarca, Fazıl Hüsnü; Üç Şehitler Destanı, İnkılâp Yayınevi, İstanbul 1989.
Destanlaşan Ülkücü Hareket: Marşlar ve Şiirler, Hamle Yayım-Dağıtım, İstanbul 1991.
Dinî ve Millî Şiirler Antolojisi, Haz.: Rıza Akdemir, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara 1991.
Divan Edebiyatı Antolojisi; Haz.: Şemsettin Kutlu, Remzi Kitabevi, İstanbul 1983.
Dranas, Ahmet Muhip; Şiirler, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 1988.
Edebiyatımızdaki Dinî, Tasavvufî ve Hikmetli Manzum Sözlerden Bir Demet, Haz.: H. Fethi Gözler, Kültür Bakanlığı, Ankara 1989.
En Güzel Koşmalar, Haz.: Muzaffer Reşit, Varlık Yayınevi, İstanbul 1962.
Emre, Yunus; Güldeste, Haz.: Sevgi Gökdemir, Ayvaz Gökdemir, Kültür Bakanlığı, Ankara 1990.
Emre, Yunus; Yunus Emre Divanı: Risaletü’n Nushiye, Tenkitli metin, Haz.: Mustafa Tatçı, Kültür Bakanlığı, Ankara 1991.
Erdoğan, Bekir Sıtkı; Dostlar Başına, İstanbul 1965.
Erman, Nüzhet; Anadolu 1970, Ceylân Yayınevi, İstanbul 1970.
Ersoy, Mehmet Âkif; Safahat, Haz.: Orhan Akay, Mustafa İsen, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara 1991.
Ertepınar, Coşkun; Şiir İkliminde Bir Ömür (Hepsi bir arada), Ankara 1995.
Ertürk, Selâhattin; Kükreyiş, 2. Baskı, Tanrıdağı Yayınevi, İstanbul 1952.
Fikret, Tevfik; Rübab-ı Şikeste ve Bütün Eserleri, İnkılâp Kitabevi, İstanbul.
Gençosmanoğlu, Niyazi Yıldırım; Bozkurtların Destanı, Ötüken Neşriyatı, İstanbul 1972.
Gençosmanoğlu, Niyazi Yıldırım; Destanlar Burcu, İstanbul 1990.
Gençosmanoğlu, Niyazi Yıldırım; Destanlarda Uyanmak, Cenk Yayınları, İstanbul 1984.
Gökalp, Ziya; Kızılelma, Haz.: Hikmet Tanyu, Kültür Bakanlığı, Ankara 1976.
Gözler, H. Fethi; Yunus’tan Bugüne Türk Şiiri, Defne Yayınları, Ankara 1964.
Gülahmedoğlu, Azmi; Yemin, İstanbul 1952.
Güldeste: Türk Edebiyatından Seçilmiş Beyit ve Mısralar, Ankara 1991.
Güleç, Azmi; Ağustos Güneşi, Destan, Defne Yayınları, Ankara 1967.
Güleç, Azmi; Azmi’den Rubailer, Defne Yayınları, Ankara 1970.
Güleç, Azmi; Fetih Yıldızı, Destan, Ankara 1958.
Güleç, Azmi; Kapısız Sokaklar, Ankara 1962.
Halıcı, Feyzi; Yaşama Sevinci, Ankara 1983.
Halk Şiiri Antolojisi, Haz.: Eflâtun Cem Güney, 6. Baskı, Varlık Yayınevi, İstanbul 1980.
Hamasî Türk Şiiri Antolojisi, Haz.: Fahri Ersavaş, Ankara 1965.
Hatemî, Hüsrev; Bütün Şiirler, Dergâh Yayınevi, İstanbul 1990.
İnal, Ayhan; Ölümsüzlük Türküsü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 1987.
İzahlı Divan Şiiri Antolojisi, Haz.: Necmettin Halil Onan, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara 1991.
Kahramanlık Şiirleri Antolojisi, Haz.: Necat Birinci, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 1989.
Kahramanlık Şiirlerimizden Bir Demet, Der.: Dursun Yasa, Ankara 1984.
Kanık, Orhan Veli; Bütün Şiirleri, 34. Baskı, Adam Yayınevi, İstanbul 1991.
Kansu, Ceyhun Âtuf; Sakarya Meydan Savaşı, Destan, Bilgi Yayınevi, Ankara 1970.
Kaplan, Mehmet; Şiir Tahlilleri, 11. Baskı, Dergâh Yayınevi, İstanbul 1991.
Karacaoğlan; Bütün Şiirleri, Haz.: Cahit Öztelli, Milliyet Yayın Ltd. Şti., İstanbul 1978.
Karakoç, Abdürrahim; Vur Emri, 15. Baskı, Ocak Yayınevi, Ankara 1990.
Kemal, Yahya; Kendi Gök Kubbemiz, 8. Baskı, İstanbul Fetih Cemiyeti, İstanbul 1987.
Kıbrıs Şiirleri Antolojisi, Der.: Fahri Ersavaş, İlaveli 2. Baskı, Yağmur Yayınevi, İstanbul 1965.
Kısakürek, Necip Fazıl; Çile, 18. Baskı, Büyük Doğu Yayınevi, İstanbul 1992.
Kısakürek, Necip Fazıl; Şiirlerim, Fatih Yayınevi, İstanbul.
Köprülü, M. Fuat; Türk Saz Şairleri, Millî Kültür Yayınları, Ankara 1962.
Körüklü, Refet; Hani, Afşın Yayınları, Ankara 1965.
Kuntay, Mithat Cemal; Türk’ün Şehnamesinden, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara 1970.
Kutkan, Şevket; Kayının Rüyası, Toprak Dergisi, İstanbul 1960.
Külebi, Cahit; Bütün Şiirleri, 5. Baskı, Adam Yayınevi, İstanbul 1992.
Memleket Şiirleri Antolojisi, Haz.: Osman Attilâ, Selek Yayınevi, İstanbul 1958.
Namık Kemal’in Şiirleri, Tert. ed.: Vasfi Mahir Kocatürk, 3. Baskı, Edebiyat Yayınevi, Ankara 1966.
Necatigil, Behçet; Bütün Şiirleri, Cem Yayınevi, İstanbul 1991.
Orhon, Orhan Seyfi; Şiirler, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara 1970.
Oyat, Fazıl; Türk Yiğitlemesi, Ankara 1960.
Özdemir, Nurettin; Yağmur Sonrası, İstanbul Yayınevi, İstanbul 1955.
Sâmanoğlu, Gültekin; Alacakaranlık, Hisar Yayınları, Ankara 1970.
Seçilmiş Millî Şiirler Antolojisi, Der.: Hakan Altıner, Bakış Yayınları, İstanbul 1982.
Sefercioğlu, M. Nejat; Divançe-i Seferî, İstanbul 1997.
Şatıroğlu, Âşık Veysel; Dostlar Beni Hatırlasın, Bütün Şiirleri, 9. Baskı, Der.: Ümit Yaşar Oğuzcan, Özgür Yayın-Dağıtım, İstanbul 1991.
Şiir Defteir; Yunus Emre’den bugüne kadar Türk edebiyatının her çeşitten en güzel şiirleri. Der.: Vasfi Mahir Kocatürk, 7. Baskı, Edebiyat Yayınevi, Ankara 1965.
Şiirle Selam; Antoloji. Haz.: Şükrü Elçin, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 1984.
Tanpınar, Ahmet Hamdi; Bütün Şiirleri, 2. Baskı, Dergâh Yayınevi, İstanbul 1981.
Tarancı, Cahit Sıtkı; Otuzbeş Yaş, Bütün Şiirleri, Der.: Âsım Bezirci, 7. Baskı.
Tarhan, Abdülhak Hâmid; Bütün Şiirleri, Haz.: İnci Enginün, 2. Baskı, Dergâh Yayınevi, İstanbul 1991.
Tevetoğlu, Fethi; Türklüğe Kurban.
Türk Halk Edebiyatı Antolojisi, Haz.: Cemil Yener, 2. Baskı, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1989.
Uşaklı, Ömer Bedrettin; Bütün Şiirleri, Der.: İnci Enginün, Türk Dil Kurumu, Ankara 1988.
Vahabzade, Bahtiyar; Gün Var Bin Aya Değer, Nil Yayınevi, İzmir 1993.
Yunus Emre Divanı’ndan Seçmeler, Haz.: Faruk K. Timurtaş, 3. Baskı, Kültür Bakanlığı, Ankara 1989.
Yurdakul, Mehmet Emin; Türk Sazı, Atlas Kitabevi, İstanbul.
Yurt Duyguları, Antoloji, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 1990.
Zorlutuna, Halide Nusret; Ellerim Bomboş, Kür Yayınları, İstanbul 1967.

TÜRK DESTANLARI VE EFSANELERİ

Bang, W.; Oğuz Kağan Destanı, Çev.: Reşit Rahmetî Arat, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara 1970.
Dağlı, Abay Mirza; Balam Balam Destanı, Ankara 1958.
Demirel,Hamide; Türk Destanları, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
Gocul, Basri; Türk Millî Destanı Oğuzlama, 1950.
İnan, Abdülkadir; Manas Destanı, Kültür Bakanlığı, Ankara 1985.
Mc Gahan, Henry; Türkmenlerin Destanı, İstanbul 1970.
Oğuz Destanı: Reşideddin Oğuznâmesi, Terc. ve hazırlayan: Zeki Velidî Togan, 2. Baskı, Enderun Yayınevi, İstanbul 1982.
Ögel, Bahaeddin; Türk Mitolojisi, 2 C., Türk Tarih Kurumu, nkara 1993-1995.
Sepetçioğlu, Mustafa Necati; Karşılaştırmalı Türk Destanları, İrfan Yayınevi, İstanbul.
Sepetçioğlu, Mustafa Necati; Yaratılış ve Türeyiş, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara 1969.
Togan, Zeki Velidî; Oğuz Destanı, Kayı Yayınevi, İstanbul 1972.


ARAŞTIRMA – İNCELEME

Akgül, Suat; Dersim İsyanları ve Seyit Rıza, Berikan Yayınları, Ankara 2001.
Akgül, Suat; Org. Mustafa Muğlalı ve Van-Özalp Olayları, Berikan Yayınları, Ankara 2001.
Arvasi S. Ahmed; Doğu Anadolu Gerçeği, Bilgeoğuz Yayınları, İstanbul 2008.

Başbuğ, Hayri; Kürt Türkleri ve Fanatik Ermeni Faaliyetleri, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 1984.
Çay, Abdülhalûk; Her Yönüyle Kürt Dosyası, Turan Yayıncılık, İstanbul.
Emircan, Abdülali ve Mehmet Emin Gerger; Büyük Ermenistan Hayali ve Kars’tan Karabağ’a Ermeni Vahşeti, Cemre Yayınevi, İstanbul 1992.
Erer, Tekin; Kürt Meselesi, Boğaziçi Yayınevi, İstanbul 1990.
Eröz, Mehmet; Kürtlerin Menşei ve Türkmenlerin Kürtleşmesi, Türkiye Harsî ve İçtimaî Araştırmalar Derneği, İstanbul 1966.
Gökalp, Ziya; Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikler, Haz.: Şevket Beysanoğlu, Sosyal Yayınlar, İstanbul 1992.
Güler, Ali; Rakamlarla Azınlıklar, Berikan Yayınları, Ankara 2001.
Koçaş, Sadi; Tarihte Ermeniler ve Türk-Ermeni İlişkileri, Kastaş Yayınevi, İstanbul.
Osmanlı ve Ermeni Belgeleriyle Ermeni Mezalimi, Haz.: Halil Kemal Türközü, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 1982.
Parmaksızoğlu, İsmet; Tarih Boyunca Türkkürtleri ve Türkmenler, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 1983.
Seferoğlu, Ş., Kaya ve H. Kemal Türközü; 101 Soruda Türklerin Kürt boyu, türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 1982.
Süslü, Azmi; Ruslara Göre Ermenilerin Türklere Yaptıkları Mezalim, Ankara 1987.
Toplu, Abdülhâdi; SHP Raporu Üzerine Kürt Sorununa Dair Tenkitlerim, Ankara 1991.
Taneri, Aydın; Türkistanlı Bir Türk Boyu: Kürtler; Kürtlerin Kökeni, Siyasî, Sosyal ve Kültürel Hayatları, 2. Baskı, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 1983.
Yaşarbaş, Enver; Ermeni Terörünün Tarihçesi, Petek Yayınları, İstanbul 1984.

BİYOGRAFİK ESERLER

Acaroğlu, M. Türker; En Ünlü Dünya Yazarları: Hayatları, Sanatları, Eserleri, Kaya Yayınevi, İstanbul 1988.
Acaroğlu, M. Türker; Ozanlar ve Yazarlar, 3. Baskı, Örgün Yayınları, İstanbul 1982.
Atagün, S. İrfan; Osmanlı Padişahları, İhlâs A.Ş., İstanbul 1983.
Ayda, Âdile; Böyle İdiler Yaşarken, Ankara 1984.
Ayvazoğlu, Beşir; Defterimde 40 Suret, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1996.
Azerbaycan Türk Edebiyat Tarihinde Âbide Şahsiyetler, Azerbaycan Kültür Derneği, Ankara 1987.
Babinger, Franz; Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, Çev.: Coşkun Üçok, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 1982.
Çankaya, Ali; Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (Mülkiye Şeref Kitabı) 1759- 1967, 8 C., Ankara 1968-1971.
Çubukçu, İbrahim Agâh; İslâm Düşünürleri, Geniş. 2. Baskı, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Ankara 1983.
İnal, İbnülemin Mahmut Kemal; Son Asır Türk Şairleri.
İnal, İbnülemin Mahmut Kemal; Son Sadrazamlar, 3. Baskı, Dergâh Yayınevi, İstanbul 1982.
Karaalioğlu, Seyyit Kemal; Edebiyatımızda Şair ve Yazarlar, 3. Baskı, İnkılâp ve Aka Kitabevleri, İstanbul 1984.
Karaalioğlu, Seyyit Kemal; Resimli Türk Edebiyatçıları Sözlüğü, Geniş. 2. Baskı, İnkılâp ve Aka Kitabevleri, İstanbul 1982.
Köprülü, M. Fuad; Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, 5. Baskı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara 1984.
Tevetoğlu, Fethi; Atatürk’le Samsun’a Çıkanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 1987.
Tülbentçi, Feridun Fazıl; Kahramanlar Geçiyor, 8. Baskı, 4 C., İnkılâp ve Aka Kitabevleri, İstanbul 1984.
İsa Yusuf Alptekin hakkında;
Türklük Mücahidi İsa Yusuf; Haz.: Altan Deliorman, Abdülkadir Donuk, İsa Kocakaptan, Bayrak Basım-Yayım-Tanıtım, İstanbul 1991.
Remzi Oğuz Arık hakkında;
Çongur, H. Rıdvan; Remzi Oğuz Arık, Kültür Bakanlığı, Ankara 1989.
Ârif Nihat Asya hakkında;
Öner, Sakin; Ârif Nihat Asya, Toker Yayınevi, İstanbul 1979.
Atatürk hakkında;
Aydemir, Şevket Süreyya; Tek Adam: Mustafa Kemal, 11. Baskı, 3 C., Remzi Kitabevi, İstanbul 1992.
Egeli, Münir Hayri; Bilinmeyen Yönleriyle Atatürk, Berikan Yayınları, Ankara 2001.
Türk Milliyetçilerinin Kalemiyle Atatürk, Haz.: İlhan E. Darendelioğlu, Toprak Dergisi Yayınları, İstanbul 1961.
Atsız hakkında;
Atsız ve Türk Ülküsü: Hayatı, Eserleri, Ülküsü, Der.: Cengiz Mete, Baysan Basım-Yayın, İstanbul 1990.
Deliorman, Altan; Tanıdığım Atsız, Boğaziçi Yayınevi, İstanbul 1978.
Öner, Sakin; Nihal Atsız, Gözden geçirilmiş 2. Baskı, Toker Yayınevi, İstanbul 1988.
Sertkaya, Osman F.; Hüseyin Nihal Atsız, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 1987.
Suver, Akkan; Nihal Atsız, 5. Baskı, Su Yayınları, İstanbul 1979.
Baymirza Hayıt hakkında;
Doğumunun 65 Yaşında Dr.Baymirza Hayıt: Hayatı ve Eserleri. Haz.: Mehmet Saray, İstanbul 1983.
Necip Fazıl Kısakürek hakkında;
Kısakürek,Necip Fazıl; Bâbıâli. Otobiyografi, 3. Baskı, Büyük Doğu Yayınevi, İstanbul 1985.
Rıza Nur hakkında;
Nur, Rıza; Hayat ve Hatıralarım, 3 C., İşaret Yayınları, İstanbul 1992.
Sevenlerin Kalemiyle Rıza Nur; Haz. Ziya Yücel İlhan, Toprak Dergisi Yayınları, İstanbul 1962.
Hamdullah S. Tanrıöver hakkında;
Tevetoğlu, Fethi; Hamdullah Suphi Tanrıöver, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara.
Dündar Taşer hakkında;
Z.N.; Dündar Taşer’in Büyük Türkiyesi, Hasret Yayınları, Ankara 1979.
Alparslan Türkeş hakkında;
Turgut, Hulûsi; Türkeş’in Anıları: Şahinlerin Dansı, Yalnız Kurt Yayın-Dağıtım, İstanbul 1996.
Yahya Kemal hakkında;
Ayvazoğlu, Beşir; Eve Dönen Adam: Yahya Kemal, Birlik Yayınevi, Ankara 1985.
Ziya Gökalp hakkında;
Baltacığlu, İsmail Hakkı; Ziya Gökalp, Diyarbakır’ı Tanıtma ve Turizm Derneği, İstanbul 1966.
Erişirgil, Emin; Ziya Gökalp: Bir Fikir Adamının Romanı, 2. Baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul 1984.
Tanyu, Hikmet; Ziya Gökalp’in Kronolojisi, Kültür Bakanlığı, Ankara 1981.
Tahsin Ünal hakkında;
Güler, Ali; Dr. Tahsin Ünal; Hayatı, Eserleri, Kişiliği ve Düşünceleri, Berikan Yayınları, Ankara 2001.

Ülkü Ocakları Antalya İl Başkanlığı - Tasarım: Ajans Ayyıldız

Powered by Dragonballsuper Youtube Download animeshow